ZASTĘPSTWA 05 listopada 2019 r. (wtorek)


klasa lekcja Zastępstwo
I Ap 1-2 Dziewczęta – zajęcia z wf odwołane
I Tp 1-2 Wolne
                3 j. polski – p. K. Horbacz
4 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)
6 j. polski – p. K. Horbacz
III A 7-8 Dziewczęta – wolne
III B 7-8 Dziewczęta – wolne
IV T 5 Wf (cała klasa) – p. R. Turczyński