Zajęcia z przedstawicielem Straży Granicznej


23 listopada 2018 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Straży Granicznej, chor. szt. SG Łukasza Majorowskiego. Przedstawił on młodzieży klas III specyfikę służby w Straży Granicznej i zasady rekrutacji. Z zaprezentowanych filmów młodzież mogła dowiedzieć się jak wygląda służba na co dzień, jakie są możliwe ścieżki kariery zawodowej oraz jak wygląda praca na misjach. Spotkanie zorganizował szkolny doradca zawodowy A. Kosiewicz