Zajęcia fizyczno-chemiczne w nowej pracowni


9 stycznia 2020 roku grupa ośmiu uczniów kl. II a miała okazję wypróbować możliwości eksperymentowania w nowym szkolnym laboratorium.

     W ramach projektowych doświadczeń z fizyki po wcześniejszym  samodzielnym zmontowaniu dwóch zestawów badawczych, uczniowie przeprowadzili elektrolizę wodnego roztworu soli glauberskiej, obserwując w jednej z prób wyraźne wydzielanie gazowych produktów na elektrodach grafitowych: wodoru na katodzie i tlenu na anodzie. W czasie drugiej próby z użyciem elektrod metalowych, słabo rozpuszczalne gazy były zbierane jednocześnie do wypełnionych roztworem siarczanu (VI) sodu dwóch skalowanych objętościowo probówek. Okazało się, że wodoru powstaje  dwa razy więcej niż tlenu. Podczas procesu fizycznego wykorzystaliśmy z powodzeniem wmontowane na stałe w stoliki  nakładki niskoprądowe, które pozwoliły podczas elektrolizy wody w wygodny sposób użyć prądu stałego o napięciu do 30 V.

     Następnie w ramach doświadczeń z chemii młodzież dwukrotnie przeprowadziła proces strącania jasnoniebieskiego, galaretowego osadu wodorotlenku miedzi (II), który najpierw poddała próbie termicznego rozkładu z powstaniem czarnego osadu tlenku miedzi (II), a następnie w próbie kolejnej przeprowadziła reakcję kompleksowania z udziałem glicerolu, otrzymując szafirowy roztwór związku koordynacyjnego wodorotlenku z alkoholem polihydroksylowym. Podczas doświadczeń chemicznych wykorzystaliśmy  będące na wyposażeniu nowej pracowni metalowe palniki spirytusowe, posiadające  płynną możliwość regulacji wielkości płomienia, które świetnie się sprawdziły podczas ogrzewania osadu wodorotlenku.

    Podczas zajęć młodzież korzystała z dostarczonych wraz z pracownią środków ochrony osobistej: fartuchów, okularów ochronnych oraz rękawic. Na bieżąco stosowaliśmy zasady bezpiecznego obchodzenia się z prądem oraz odpowiedzialnego i bezpiecznego ogrzewania cieczy w probówkach.

     Zapewne kolejne eksperymenty przeprowadzane samodzielnie przez uczniów  w nowej pracowni będą pobudzać wyobraźnię i ciekawość uczniów, stając się kolejną możliwością rozwijania zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi w naszej szkole.

                        Sławomir Bladowski – opiekun fizyczno-chemicznej pracowni doświadczalnej