Zainteresowanie, ciekawość, pasja…


projekt logotypy

Okazuje się, że uczniowie biol-chem z klas I oraz II LO, bardzo polubili zajęcia laboratoryjne z chemii. Początkowo zgodnie z założeniami projektu miało brać w nich udział po 5 uczniów, a aktualnie w kl II uczestniczy w nich 8-9, a w I aż 15-16.

Ostatnio pracownia wzbogaciła się o nowe odczynniki i pomoce. Trwają też przygotowania w zakresie  przystosowania jej do zamontowania stołów laboratoryjnych i związanych  z nimi elementów wyposażenia, dygestorium oraz uzbrojenia w niezbędne media. Pracownia ma mieć ok. 30 stanowisk, zatem zmieści bez trudu wszystkich zainteresowanych. Czekamy niecierpliwie na  jej zamontowanie i pełne wyposażenie.

Sławomir Bladowski

projekt logotypy