Wymiana młodzieży POLSKA-CZECHY


erasmus

W dniach 22-27 września 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie młodzieży polskiej i czeskiej w ramach realizowanego od września 2017 roku projektu Erasmus+ zatytułowanego „Where I live”. Nasza szkoła gościła u siebie grupę 12 uczniów i 4 nauczycieli z czeskiej szkoły ESOZ z Chomutova. W wymianie brało udział także 12 uczniów z klas II i III oraz 4 nauczycieli naszej szkoły ZSL- p. Stanisława Bladowska, p. Sławomir Bladowski, p. Dorota Sadłowska, p. Alicja Śledź.

Tematem wrześniowej wymiany był “Wpływ natury na człowieka i człowieka na naturę”, biorąc pod uwagę Morąg i jego okolice-tereny przemysłowe i rolnicze usytuowane pośród jezior.

Cele:

-poznanie walorów Morąga i okolic

-poznanie sposobów ochrony środowiska w Morągu i okolicach

-wskazanie sposobów utrzymania bioróżnorodności

-poznanie sposobów recyklingu

-sprawdzenie wiedzy uczniów na temat zagadnień ekologicznych omawianych w trakcie tygodnia

W trakcie tygodnia wymiany odbyły się następujące działania:

-polscy uczniowie przedstawili czeskim uczniom prezentacje w jęz. angielskim na temat programu wymiany, walorów Morąga i okolic, wizyt w  miejscach zaplanowanych w programie oraz informacji o naszej szkole

-wizyta w Koziej Farmie w Złotnej, gospodarstwie ekologicznym słynącym m.in. z produkcji ekologicznych serów z mleka koziego

-warsztaty w Muzeum Przyrody w Olsztynie na temat form ochrony środowiska w naszym regionie

-wykład w Obserwatorium w języku angielskim na temat zanieczyszczeń w kosmosie

-zwiedzanie starego miasta Olsztyna

-Przejście ścieżką dydaktyczno-ekologiczną wzdłuż Rozlewiska Morąskiego- poznanie walorów przyrodniczych tego użytku ekologicznego

-wizyta w oczyszczalni ścieków w Jędrychówku

-wizyta w Pałacu Dohnów w Morągu

-zwiedzanie Morąga

-zajęcia laboratoryjne w szkole- m.in. badanie próbek wody

-wizyta w Nadleśnictwie Dobrocin- poznanie sposobów ochrony lasów

-ognisko integracyjne

-test na temat zagadnień ekologicznych omawianych w trakcie tygodnia

-podsumowanie i ewaluacja wymiany

20190924_232906_0000 20190926_193226_0000 20190927_221420_0000 20191002_155231_0000 20191002_160931_0000 20191002_162521_0000 20191004_140530_0000 20191004_141420_0000