Wizyta w Niemczech – program Erasmus+


Wspólnie z Panem Dyrektorem J. Horbaczem we wrześniu uczestniczyliśmy w spotkaniu podsumowującym pierwszy rok funkcjonowania projektu „Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim w czasie II wojny światowej” w ramach unijnego programu Erasmus +. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele wszystkich uczestników, którzy w ciągu dwóch dni dokonali dogłębnej analizy dotychczasowych działań oraz opracowali wstępny harmonogram projektu na rok szkolny 2018/19.

Poza ustaleniami dotyczącymi planów na następne miesiące, udało nam się zobaczyć stare miasto w Dortmundzie i Paderborn,  Muzeum Nazizmu w Wewelsburgu i Muzeum Stalagu 326 w Stukenbrock. Stronę polską poza nami reprezentowali przedstawiciele Centrum Polsko-Francuskiego z Olsztyna i Muzeum Stalagu IB w Olsztynku.

K. Dudek