Wirtualny Festiwal. Punkt Widzenia


20.12.2018 r. uczniowie klas drugich, realizujący rozszerzony wos u prof. Dudka, podzieleni na dwie grupy, wzięli udział w Wirtualnym Festiwalu. Punkt Widzenia. Festiwal organizowany jest w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca Się współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

logo_uch

Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której zespoły uczniowskie z różnych miejscowości uczestniczą we wspólnej zabawie online. Festiwal składał się z 7 krótkich zadań, mających na celu przeanalizowanie zjawiska współczesnych migracji i zjawiska zmiany klimatu z różnych perspektyw i punktów widzenia.

Zadanie pierwsze polegało na stworzeniu mema internetowego obrazującego, czym dla Was jest punkt widzenia.

15452976849619

Bez nazwy 1 kopia

W drugim trzeba było odpowiedzieć na pięć pytań dotyczących ocieplenia klimatu i migracji. Kolejne zadanie to stworzenie mapy myśli z głównym hasłem „efekt cieplarniany”.

IMG_6986

Bez nazwy 2 kopia

Zadanie czwarte polegało na narysowaniu plakatu obrazującego jedno z zagadnień zmuszających ludzi do migracji wynikające ze zmian klimatycznych.

IMG_6987

dav

W piątym poleceniu chodziło o stworzenie posta na Facebooka przedstawiającego powzięte przez uczniów zobowiązania dotyczące działań, które można podjąć od dzisiaj, aby lepiej chronić klimat naszej planety. Szóste zadanie to odpowiedź na pytanie, o jakim porozumieniu jest mowa „W 2015 roku w jednym z europejskich miast 195 państw podpisało porozumienie stanowiące globalną umowę określającą szczegółowe cele walki ze zmianą klimatu. Założenia umowy wdrażane będą od 2020 roku. W porozumieniu określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C.” Ostatnie zadanie polegało na szczerej ocenie działań, jakie podjęli uczniowie w ramach całego wydarzenia.

A oto co z tego wyszło. Gratulujemy

IMG_6989

 

Bez nazwy 3 kopia