UCZNIOWIE ZSL NA WYMIANIE W CZECHACH


W ramach realizowanego projektu europejskiego Erasmus+ ze szkołą ESOZ w Chomutovie w dniach 9-14 czerwca 2019 roku 12 uczniów oraz 4 nauczycieli ZSL uczestniczyło w wymianie w Czechach.

Temat wymiany: WPŁYW CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO I ŚRODOWISKA NA CZŁOWIEKA.

PROGRAM:

  • poznanie życia w górach Orlickich w przeszłości i obecnie – wyjazd do ośrodka Lesná w górach; zajęcia warsztatowe – szukanie metali w ziemi z wykorzystaniem wykrywaczy metali; zwiedzanie muzeum gór Orlickich; zajęcia integracyjne;
  • poznanie sposobów wykorzystania wody w regionie Usti; poszerzenie wiedzy na temat elektrowni wodnych oraz sposobów oszczędzania wody na terenie Chomutova i okolic; wyjazd nad jezioro Kamencové, popularne z powodu wysokiej zawartości ałunu w wodzie, co automatycznie zapobiega rozwojowi glonów i sinic – zajęcia sportowo-wodne;
  • zajęcia warsztatowe w szkole w parach oraz grupach na platformie eTwinning – opracowanie materiałów projektowych, przygotowanie kart obrazkowych, rozwiązanie testu na temat ochrony środowiska; dyskusja na temat zanieczyszczeń środowiska/wód plastikiem, sposobów ochrony środowiska;
  • poszerzenie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, wpływu człowieka na środowisko poprzez budowę elektrowni wiatrowych, wodnych, tam, zbiorników retencyjnych; wykorzystanie energii wiatrowej i wodnej w górach Orlickich, w regionie Rudaw – zwiedzanie elektrowni wiatrowej Kryštofovy Hamry, tamy Přísečnice oraz wyjazd w góry i zwiedzanie torfowiska Boží dar;
  • poszerzenie wiedzy na temat leśnictwa w regionie Chomutova, zanieczyszczenia lasów i ich ochrona w przeszłości oraz obecnie – zwiedzanie zamku Červený Hrádek i jego terenu, który jest przykładem ochrony lasów;
  • zajęcia integracyjno-warsztatowe- opracowanie materiałów projektowych, omówienie szczegółów kolejnych mobilności, spotkań, zadań;
  • zwiedzanie Chomutova – stare miasto, Ratusz, zabytki
  • podsumowanie wizyty – burza mózgów na temat możliwości ochrony przyrody, rozwiązanie testu wiedzy o środowisku, otrzymanie certyfikatów uczestnictwa w wymianie;
  • zwiedzanie stolicy Czech, Pragi wspólnie z naszymi czeskimi partnerami

Ponadto, w drodze do Czech, odwiedziliśmy również Park Mużakowski, położony na obszarze Polski oraz Niemiec, który w 2004 r. został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Park Mużakowski, wpisany w malowniczą scenerię doliny Nysy, to swoiste połączenie natury oraz sztuki ogrodniczej. To precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe. Dziś intryguje tych, którzy jeszcze go nie znają i zachwyca tych, którzy go już odkryli – bowiem podziwiane parkowe obiekty i miejsca to precyzyjnie dobrane składniki wyimaginowanego świata, to opowieść o pięknie, którą chce nam przekazać jej twórca. Jego rewaloryzacja jest wspólnym polsko-niemieckim projektem, realizowanym od k. lat 80. XX w. przez zarządców terenu, obecnie Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau” i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

UCZESTNICY WYMIANY: 12 uczniów z klas IA, IB, IT, IIA, IIB.

OPIEKUNOWIE:

Stanisława Bladowska

Sławomir Bladowski

Dorota Sadłowska

Alicja Śledź