UCZNIOWIE ZSL NA WYMIANIE W CZECHACH 18-23.03.2018 r.


W ramach realizowanego projektu europejskiego Erasmus+ ze szkołą ESOZ w Chomutovie w dniach 18-23 marca 2018 roku 12 uczniów oraz 3 nauczycieli ZSL uczestniczyło w wymianie w Czechach.

Temat wymiany: WPŁYW CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO I ŚRODOWISKA NA CZŁOWIEKA.

PROGRAM:

 • przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat regionu Morąga (Miejsca, w którym żyję), szkoły oraz uczestników wymiany
 • zapoznanie się z regionem Chomutova w Czechach na podstawie prezentacji czeskich uczniów oraz dyskusji
 • przystąpienie do wstępnego testu na temat ochrony środowiska, ekologii oraz regionu Chomutova
 • analiza pytań i odpowiedzi z przeprowadzonego testu-dyskusja
 • wizyta w muzeum Staráves w Chomutovie-poznanie regionu Gór Orlickich
 • udział w zajęciach na temat odnawialnych źródeł energii w regionie Chomutova- pozyskiwanie, wykorzystanie, mierzenie odnawialnych źródeł energii
 • wyjazd do miasta Málkov i Březno – zwiedzanie elektrowni wodnej, wiatrowej, terenu górniczego- zapoznanie z przedstawionymi źródłami energii, z procesem wydobywania węgla brunatnego
 • wyjazd do miasta Most- zwiedzanie terenów po rekultywacji: autodrom, hipodrom, kościół NMP, zamek Jezeří
 • poznanie sposobów rekultywacji terenu po działaniach górniczych
 • wyjazd do miasta Kadaň- poznanie systemu zarządzania odpadami, zwiedzanie elektrowni wodnej, spacer po mieście
 • udział w zajęciach warsztatowych-praca w grupach nad zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, przygotowanie plakatu na temat ”Wiadomość dla przyszłych pokoleń”
 • zwiedzanie miasta Chomutov, szkoły goszczącej ESOZ
 • udział w wieczornych zajęciach integracyjnych, sportowych z grupą czeskich uczniów
 • udział w spotkaniu podsumowującym wizytę- dyskusje na temat sposobów ochrony środowiska
 • wizyta w ratuszu miejskim w Chomutovie- podsumowanie wizyty

 

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE:

 • sprawności i umiejętności językowe: porozumiewanie się z czeskimi uczniami i nauczycielami w języku angielskim; zdecydowana poprawa znajomości języka angielskiego: bardzo dobre zdolności komunikacyjne; zwiększenie zasobu słownictwa z języka angielskiego z działu ochrony środowiska; zwiększenie motywacji do dalszej nauki języka angielskiego
 • umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi komputera: efektywne korzystanie z narzędzi MS Office; regularne korzystanie z internetowych portali społecznościowych w celu komunikowania się z uczestnikami projektu; wzrost umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • umiejętności i kompetencje organizacyjne: efektywne zarządzanie czasem wykonywanych zadań przed i w trakcie wymiany, umiejętność określania priorytetów i współpracy z innymi przy realizacji tych zadań
 • umiejętności i kompetencje społeczne: umiejętność pracy w zespole międzynarodowym, nawiązanie kontaktów międzynarodowych, przełamanie barier kulturowych; budowanie oraz utrzymywanie prawidłowych relacji interpersonalnych; zwiększenie samodzielności, odpowiedzialności, otwartości
 • inne: zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska i ekologii

 

UCZESTNICY WYMIANY: 12 uczniów z klas 2A, 2C, 1A

OPIEKUNOWIE:

 • Stanisława Bladowska
 • Sławomir Bladowski
 • Alicja Śledź