STATYSTYKA


Czytelnictwo  uczniów  generuje  dane  statystyczne  dotyczące  wypożyczeń  książek,  odwiedzin  w  wypożyczalni  i   czytelni.  Raporty  statystyczne  dokonywane  są  na  koniec  każdego  semestru  oraz  roku  szkolnego.

 

Statystyka  za  rok  szkolny  2011/2012  przedstawia  się  następująco:

  • liczba odwiedzin w czytelni: 3356
  • liczba odwiedzin w wypożyczalni: 1825
  • liczba wypożyczonych książek: 2459
  • średnia wypożyczeń dziennie: 21 książek

 

Istnieje  też  możliwość  przeglądania  raportów  statystycznych  obejmujących  poszczególne  dni,  miesiące.  Pokazują  one  szczegółowo  stan  czytelnictwa  w  poszczególnych  klasach   i  mają  charakter  analityczny.