Statystyka Biblioteki Szkolnej za rok szkolny 2014/2015


Czytelnictwo  uczniów  generuje  dane  statystyczne  dotyczące  wypożyczeń  książek,  odwiedzin  w  wypożyczalni  i   czytelni.  Raporty  statystyczne  dokonywane  są  na  koniec  każdego  semestru  oraz  roku  szkolnego.

  • Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 3201,
  • Liczba odwiedzin w czytelni – 1435; Ogółem bibliotekę odwiedziło w roku szkolnym 2014/2015 – 4636 czytelników,
  • Liczba wypożyczonych książek – 3463,
  • Średnia wypożyczeń dziennie – 23,16