Statystyka biblioteki szkolnej za rok szkolny 2016/2017


Czytelnictwo  uczniów  generuje  dane  statystyczne  dotyczące  wypożyczeń  książek,  odwiedzin  w  wypożyczalni  i   czytelni.  Raporty  statystyczne  dokonywane  są  na  koniec  każdego  semestru  oraz  roku  szkolnego.

  • Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 2393 uczniów,
  • Liczba odwiedzin w czytelni – 463 uczniów;
  • Ogółem bibliotekę odwiedziło w roku szkolnym 2016/2017 – 2856 czytelników,
  • Liczba wypożyczonych książek – 2613,
  • Średnia wypożyczeń dziennie – 16,00