Statystyka 2013/2014


Czytelnictwo  uczniów  generuje  dane  statystyczne  dotyczące  wypożyczeń  książek,  odwiedzin  w  wypożyczalni  i   czytelni.  Raporty  statystyczne  dokonywane  są  na  koniec  każdego  semestru  oraz  roku  szkolnego.

Statystyka  za  rok  szkolny  2013/2014  przedstawia  się  następująco:

  • Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 2981,
  • Liczba odwiedzin w czytelni – 319,
  • Liczba wypożyczonych książek – 3189.