Statystyka


Czytelnictwo  uczniów  generuje  dane  statystyczne dotyczące  wypożyczeń  książek,  odwiedzin  w  wypożyczalni  i   czytelni.  Raporty  statystyczne  sporządzane  są  na  koniec  każdego  półrocza.

 

Statystyka  na   koniec  roku  szkolnego  2012/2013  przedstawia  się  następująco:

Liczba  uczniów   –  543  uczniów.

Liczba  odwiedzin  w  wypożyczalni – 3488  uczniów.

Liczba  odwiedzin w  czytelni – 1321  uczniów.

Liczba  wypożyczonych  książek – 3377  woluminów.

Średnia  wypożyczeń  dziennie – 28,5  woluminów.

 

Istnieje  też  możliwość  przeglądania  raportów  statystycznych  obejmujących  poszczególne  dni  i  miesiące.  Pokazują  one  szczegółowo  stan  czytelnictwa  w  poszczególnych  klasach   i  mają  charakter  analityczny.