Sprzątanie Rozlewiska w Morągu


Dnia 17.09.2014 roku odbyło się sprzątanie Rozlewiska w Morągu. W sprzątaniu wziął udział Klub Ekologiczno – Wędkarski działający w naszej szkole. Sprzątanie rozpoczęliśmy od strony sklepu Jasam, następnie udaliśmy się ścieżką ekologiczną w stronę ambonki obserwacyjnej. Po sprzątnięciu terenu wokół Rozlewiska udaliśmy się ścieżką ekologiczną w kierunku Raju. Podczas spaceru oglądaliśmy morąskie Rozlewisko, podziwiając jego faunę i florę. Po powrocie ze spaceru usiedliśmy do wspólnego ogniska i posililiśmy się kiełbaską. Sponsorem oraz współorganizatorem było Koło PZW w Morągu, serdecznie dziękujemy Panu  prezesowi PZW – Janowi Grzybowskiemu.

Opiekun Koła – mgr Krzysztof Staszan