Spotkanie z przedstawicielami Policji


Spotkanie z Policją odbyło się 28 października 2019 r. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przedstawili młodzieży klas 3LO, 3T i 4T możliwości pracy w policji. Omówiono zasady rekrutacji i warunki służby.