Spotkania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli


01.06.2017 r. (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 – Spotkania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli

(informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych)