Rada Rodziców 2018/2019


Rada Rodziców przy Zespole Szkół Licealnych w Morągu

ul. 11 Listopada 7

14-300 Morąg

KONTO BANKOWE: (Bank BGŻ)  96 2030 0045 1110 0000 0245 3350

 

Skład Rady:

Przewodniczący: Pani Beata Czarnecka

Z-ca przewodn.: Pani Krzysztofa Krajewska

Sekretarz: Pani Agnieszka Borkowska, Pani Małgorzata Milewska

 

Komisja Rewizyjna:

Pani Beata Murawska

Pan Jarosław Macikowski

Pani Hanna Bielska