Rada pedagogiczna 2019/2020:


DYREKTOR:   mgr Jan Horbacz

_______________

NAUCZYCIELE:

Język polski:

mgr Krystyna Horbacz

mgr Tomasz Kizło

mgr Dagmara Zawarczyńska-Kutarba

Język angielski:

mgr Martyna Durzyńska

mgr Sylwia Mazuro-Kostyszyn

mgr Małgorzata Stępkowska-Fanfara

Język angielski zawodowy:

mgr Sylwia Mazuro-Kostyszyn

Język niemiecki:

mgr Marta Rybska

mgr Tomasz Osękowski

Język rosyjski:

mgr Agnieszka Kosiewicz

Wiedza o kulturze

mgr Krystyna Horbacz

Matematyka:

mgr Magdalena Jabłońska

mgr Irena Talko

mgr Piotr Sikorski

mgr Daniel Łoszkowski

Fizyka:

mgr Sławomir Bladowski

Informatyka i przedmioty zawodowe:

mgr Piotr Sikorski

mgr Krzysztof Staszan

mgr Łukasz Zaleski

mgr inż. Marek Harasimowicz

Geografia:

mgr Stanisława Bladowska

Biologia:

mgr Katarzyna Rydzik

mgr Dorota Sadłowska

Przyroda:

mgr Katarzyna Rydzik

mgr Dorota Sadłowska

Chemia:

mgr Sławomir Bladowski

Historia:

mgr Kazimierz Dudek

mgr Agnieszka Kochanowska

Historia i społeczeństwo:

mgr Kazimierz Dudek

mgr Agnieszka Kochanowska

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Kazimierz Dudek

mgr Agnieszka Kochanowska

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Katarzyna Rydzik

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej:

mgr Katarzyna Rydzik

Kompetencje społeczne:

mgr Katarzyna Rydzik

Wychowanie fizyczne:

mgr Dorota Pietkiewicz

 mgr Ryszard Turczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Marta Rybska

Plastyka:

mgr Beata Bielkuńska

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Sadłowska

Bibliotekarz:

mgr Krystyna Horbacz

mgr Dagmara Zawarczyńska-Kutarba

Pedagog szkolny:

mgr Alicja Śledź

Doradca zawodowy:

mgr Agnieszka Kosiewicz

Religia:

mgr Anna Bruś

ks. mgr Sławomir Milde

ks. mgr Sebastian Rozumek

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

mgr Tomasz Kisielewski