Propedeutyka prawa


11.03.2019 r., uczniowie uczący się rozszerzonego wos-u, wzięli udział w kolejnych zajęciach dotyczących zagadnień prawnych prowadzonych przez dra Marcina Kazimierczuka z UW-M w Olsztynie. Tym razem spotkanie poświęcone było zagadnieniom trójpodziału władzy oraz różnym  koncepcjom powstania państwa. Uczniowie mogli zaznajomić się m.in. z poglądami J. Locka, K. Monteskiusza czy T. Hobbsa.

20190205_134945 20190205_135021