„Praca w wojsku” – spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie


13 kwietnia 2018 r. gościliśmy w naszej szkole Pana mjr rez. mgr inż. Leszka Bolumińskiego. Pan major przyjechał do nas jako przedstawiciel  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie. Zaprezentował młodzieży rodzaje sił zbrojnych oraz zasady naboru do wojska. Praca w wojsku od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W spotkaniu uczestniczyły klas III i II LO oraz IV t. Za organizację odpowiadał szkolny doradca zawodowy.

Agnieszka Kosiewicz-Ragus