ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


W związku z obowiązującymi ograniczeniami nie odbędzie się tradycyjne uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Zapraszamy poszczególne klasy 26.06.2020 r. (piątek) na spotkania  z wychowawcami wg ustalonego harmonogramu poniżej.

Prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu (pokwitowanie odbioru świadectwa).

Przypominamy również o obowiązującym nadal rygorze sanitarnym:

rygor sanjitarny


HARMONOGRAM:

  • kl. 1Ap – godz. 8:30 – AULA
  • kl. 1Bp – godz. 8:30 – sala gimnastyczna
  • kl. 1Ag – godz. 8:30 – gabinet 23
  • kl. 1Bg – godz. 9:30 – AULA
  • kl. 1Tp – godz. 9:30 – sala gimnastyczna
  • kl. 2T – godz. 9:30 – gabinet 23
  • kl. 1Tg – godz. 10:30 – AULA
  • kl. 2A – godz. 10:30 – sala gimnastyczna
  • kl. 2B – godz. 11:30 – AULA
  • kl. 3T – godz. 11:30 – sala gimnastyczna