Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości


 3 października (czwartek !!!) 2019r. o godz. 14:20

zapraszam na

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

Spotkanie odbędzie się w pracowni komputerowej przy bibliotece.

 

mgr K. Staszan