Ogólnopolski Konkurs Geograficzny


logo_geoplanety

  W dniu 14 marca 2018 roku odbył się konkurs „Geoplaneta”. W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie z klas I i II LO.  W tym roku  należało rozwiązać test jednokrotnego wyboru z 30 pytaniami zamkniętymi oraz odpowiedzieć na 1 pytanie otwarte. Na rozwiązanie zadań konkursowych uczestnicy mieli tylko 45 minut i mogli zdobyć łącznie 38 pkt.

          Konkurs dostarczył z pewnością potrzebnej każdemu zdrowej dawki emocji oraz był sprawdzianem umiejętności i wiedzy  z zakresu geografii. Celem Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu, którym jest  Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie (w skrócie SUWiKR) jest popularyzacja nauki oraz dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej.

          Wszystkim uczestnikom życzę zdobycia cennych nagród i satysfakcji z udziału w konkursie. Wyniki zmagań konkursowych poznamy pod koniec maja b.r. szkolnego.

                                                                                  Szkolny organizator konkursu – Stanisława Bladowska