Ogólnopolski Konkurs Fizyczny


W dniu Święta Kobiet czyli 08 marca 2018 roku w sali nr 8 naszej Szkoły odbył się konkurs „Eureka”. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się łącznie 14 uczniów z klas I a,b; II a,c oraz III a. W tym roku  należało rozwiązać test z 30 pytaniami zamkniętymi (tylko jedna odpowiedź poprawna), oraz w pytaniu otwartym (punktacja 0-8pkt.) – scharakteryzować krótko właściwości znanych z życia codziennego izolatorów (np.: ciepła, prądu i wody). Na rozwiązanie zadań konkursowych uczestnicy mieli tylko 45 minut.

          Konkurs dostarczył z pewnością potrzebnej każdemu zdrowej dawki adrenaliny oraz był sprawdzianem wiedzy i umiejętności  z zakresu fizyki. Celem nadrzędnym Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu, którym jest  Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie ma być przede wszystkim popularyzacja nauki oraz dostarczenie uczniom cennej rozrywki umysłowej.

          Wszystkim uczestnikom życzę zdobycia cennych nagród oraz cierpliwości , bo wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół pod koniec maja b.r. szkolnego.

 

Szkolny organizator konkursu – Sławomir Bladowski