Obchody Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2019 r.


Obchody Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2019 r. (poniedziałek)

– godz. 10.00; klasy II i III LO oraz wszystkie klasy Technikum – aula szkolna,

– godz. 12.00; klasy I LO – aula szkolna.

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.