O bibliotece


O bibliotece

Profil  gromadzenia  zbiorów  uwzględnia  szeroki  zakres  zainteresowań  zarówno  uczniów  jak  i  nauczycieli,   a  przede  wszystkim  podstawę  programową  dla  uczniów  liceum  i  technikum.

Wszystkie  dokumenty  biblioteczne  opracowywane  są  formalnie,  przedmiotowo  i  sklasyfikowane  według  Uniwersalnej  Klasyfikacji  Dziesiętnej  (UKD). Biblioteka opracowuje zbiory w katalogu elektronicznym w programie MOL Optivum.

Księgozbiór  biblioteki  w  chwili  obecnej  liczy  11 337  woluminów,  na  który  składa  się:

 • literatura  piękna,
 • literatura  popularnonaukowa,
 • lektury  szkolne,
 • księgozbiór  podręczny,
 • słowniki,  encyklopedie,
 • poradniki,  informatory,
 • albumy,  przewodniki,
 • dokumenty  dźwiękowe.

Ze  względu  na    coraz  większą  popularność  materiałów  audiowizualnych  w  nauczaniu,  stały  się  one  przedmiotem  znacznej  uwagi  przy  uzupełnianiu  zbiorów.  Biblioteka  gromadzi  sukcesywnie  programy  multimedialne.

Na  bieżąco  uzupełniany  jest  księgozbiór  podręczny  w  czytelni,  w  skład  którego  wchodzą:  encyklopedie  ogólne  i  dziedzinowe,  słowniki  językowe  i  rzeczowe,  leksykony,   przewodniki,  albumy  i  atlasy,  bibliografie,  roczniki  statystyczne,  informatory  oraz  kompendia  z  różnych  dziedzin  wiedzy.

W  swoich  zbiorach  biblioteka  posiada  Teki  Edukacyjne  Instytutu  Pamięci  Narodowej  oraz  Biuletyn  IPN.    Biuletyn  jest  miesięcznikiem    popularnonaukowym  poświęconym  dziejom  Polski  lat  1939–1989,  zwłaszcza  odkłamanej  historii PRL,  który zamieszcza  rozmowy  z  badaczami,  świadkami  wydarzeń,  artykuły  pracowników  IPN,  archiwalia  (dokumenty  i  zdjęcia), wspomnienia.  Informuje  także  o  organizowanych  przez  Instytut  konferencjach,  uroczystościach  i  wystawach,  głównych przedsięwzięciach  badawczych  i  edukacyjnych, ważniejszych publikacjach.  Dodatkowo  na   płytach  DVD  prezentuje  filmy, programy,  piosenki,  przywraca  przemilczane  wartości  i  osobowości.

W czytelni multimedialnej uczniowie mają do dyspozycji sześć komputerów z dostępem do Internetu.

Filmoteka

Biblioteka  gromadzi  także  lektury  szkolne  na  DVD.  W  chwili  obecnej  posiadamy  następujące  tytuły:

 • Ferdydurke,
 • Dżuma,
 • Ludzie  bezdomni,
 • Dziady,
 • Lalka,
 • Pożegnanie  z  Marią,
 • Makbet,
 • Pan  Wołodyjowski,
 • Potop,
 • Krzyżacy,
 • Zimowa  opowieść,
 • Pan Tadeusz,
 • Stary człowiek i morze,
 • Tango,
 • Nie-Boska Symfonia spektakl na motywach Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego.

Filmoteka szkolna

Projekt  Filmoteka  Szkolna zainicjował  Polski  Instytut  Sztuki  Filmowej.  Celem  programu  jest  wykształcenie  pokolenia  świadomych,  wymagających  widzów,  którzy  poprzez  wyższy  poziom  potrzeb  i  oczekiwań  oraz  większe  uczestnictwo  w  kulturze  przyczynią  się  do  rozwoju  sztuki  filmowej.

Pakiet  Filmoteka  Szkolna zawiera  26  płyt  DVD  z  55  polskimi  filmami  fabularnymi,  dokumentalnymi  i  animowanymi,  uprzednio  poddanymi  cyfrowej  renowacji,  ułożonymi  w  26  cykli  tematycznych.  W  pakiecie  znalazły  się  także  materiały  wspomagające  pracę  nauczyciela  i  odbiór  proponowanych  filmów  przez  uczniów – wprowadzenie  filmoznawcze  prof.  Tadeusza  Lubelskiego,  merytoryczna  broszura  oraz  wyjściowe  materiały  i  wskazania  do  samodzielnych  działań  internetowych.

Kino  myśli

 • Struktura  kryształu,  1969,  reż.  Krzysztof  Zanussi.
 • Tango, 1980,  reż.  Zbigniew  Rybczyński.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  projekt  ENDO,  reż.  Daria  Kopeć.

Moralność  kamery

 • Nienormalni, 1990,  reż.  Jacek  Bławut.
 • Z  punktu  widzenia  nocnego  portiera,  1997,  reż.  Krzysztof  Kieślowski.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Portier, reż.  Paweł  Ziemiński,  Łukasz  Żal.

Obserwacje  codzienności

 • Cześć  Tereska,  2000,  reż.  Robert  Gliński.
 • Rodzina  człowieka,  1966,  reż.  Władysław  Ślesicki.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Obserwacje  codzienności  czyli  Sidney  Polak  o  filmie  Cześć  Tereska,  reż.  Rafał  Skalski.

 

Kadry  pamięci

 • Jak  być  kochaną?, 1962,  reż.  Wojciech  Jerzy  Has.
 • Portret  własny,  1987,  reż.  Jacek  Skalski.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny  Has – Szumowskiej,  reż.  Matylda  Kawka.

Obrazy  magiczne

 • Historia  kina  w  Popielawach,  1998,  reż.  Jan  Jakub  Kolski.
 • Oczy  uroczne,  1977,  reż.  Piotr  Szulkin.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Obrazy  magiczne,  reż.  Monika  Kotecka.

Filmowe  przypowieści

 • Żywot  Mateusza,  1967,  reż.  Witold  Leszczyński.
 • Schody, 1968,  reż.  Stefan  Schabenbeck.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Szukając  Mateusza,  reż.  Kei  Isikawa.

Siła  symbolu

 • Popiół  i  diament,  1958,  reż.  Andrzej  Wajda.
 • Krótka  historia  jednej  tablicy,  2005,  reż  Feliks  Falk.
 • Chleb, 2003,  reż.  Grzegorz  Skurski.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Stan  skupienia,  reż.  Grupa  Tworzywo.

Metafory  prawdy

 • Wszystko  może  się  przytrafić,  1995,  reż.  Marcel  Łoziński.
 • Szczurołap, 1986,  reż.  Andrzej  Czarnecki.
 • Siedem  kobiet  w  różnym  wieku,  1978,  reż.  Krzysztof  Kieślowski.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Możesz  być  wszystkim,  reż.  Czarek  Iber.

Mówić  nie  wprost

 • Rejs,  1970,  reż.  Marek  Piwowski.
 • Urząd,  1966,  reż.  Krzysztof  Kieślowski.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Improwizacja  na  temat  „Rejsu”,  reż.  Miron  Włodyko.

Bez  komentarza?

 • Defilada,  1989,  reż.  Andrzej  Fidyk.
 • Egzamin  dojrzałości, 1979,  reż.  Marcel  Łoziński.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Marionetki,  reż.  Julia  Kolberger.

Rozdroża  historii

 • Człowiek  z  marmuru,  1976,  reż.  Andrzej  Wajda.
 • Dokąd, 1990,  reż.  Paweł  Kędzierski.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof. Tadeusz Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Pierwowzór, reż.  Anna  Karasińska.

Zapisy  przeszłości

 • Usłyszcie  mój  krzyk, 1991,  reż.  Maciej  Drygas.
 • Fotoamator, 1998,  reż.  Dariusz  Jabłoński.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny, „Usłyszcie  mój  krzyk”  oczami  zespołu LAO CHE, reż.  Magda  Pięta.

Wokół  narodowych  stereotypów

 • Eroica,  1957,  reż.  Andrzej  Munk.
 • Ostry  film  zaangażowany, 1979,  reż.  Julian  Antonisz.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Ponoeroica, reż.  Miron  Wojdyło.

Gorzki  śmiech

 • Zezowate  szczęście, 1960,  reż.  Andrzej  Munk.
 • Fotel, 1963,  reż.  Daniel  Szczechura.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Teczki, reż.  Paweł  Ziemiński.

W  krzywym  zwierciadle

 • Hydrozagadka, 1970,  reż.  Andrzej  Kondratiuk.
 • Polska  kronika   non-kamerowa   nr.-1, 1981,  reż.  Julian  Antonisz.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  As  pod  postacią  Grochowskiej  i  odwrotnie…,  reż.  Matylda  Kawka.

Współczesne  lęki

 • Dług, 1999,  reż.  Krzysztof  Krauze.
 • Nasza  ulica, 2006,  reż.  Marcin  Latałło.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Współczesne  lęki, reż.  Piotr  Szczepanowicz.

Portrety  zbiorowości

 • Sól ziemi  czarnej, 1969,  reż.  Kazimierz  Kutz.
 • Jestem zły, 2000,  reż.  Grzegorz  Pacek.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  „Jestem  zły”  oczami   ks.  Wojtka  Drozdowicza, reż.  Katarzyna  Kasica.

Mali  bohaterowie

 • Abel, twój brat, 1970,  reż.  Janusz  Nasfeter.
 • Męska sprawa, 2001,  reż.  Sławomir  Babicki.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Męska sprawa, reż.  Paweł  Ziemiński,  Łukasz  Żal.

Między  fikcją  a  rzeczywistością

 • Ucieczka  z  kina  „Wolność”, 1990,  reż.  Wojciech  Marczewski.
 • Exit, 2006,  reż.  Grzegorz  Koncewicz.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Ucieczka  z  kina  „Wolność”, reż.  Jakub  Piątek.

Poezja  i  proza  kina

 • Aria  dla  atlety, 1979,  reż.  Filip  Bajon.
 • Dziewczyny  do  wzięcia, 1972,  reż.  Janusz  Kondratiuk.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Chłopak nie   do  wzięcia, reż.  Justyna  Nowak.

Kino  o  Kinie

 • Amator, 1979,  reż.  Krzysztof  Kieślowski.
 • Ćwiczenia  warsztatowe, 1986,  reż.  Marcel  Łoziński.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Kino  o  kinie, reż.  Łukasz  Żal.

Gry  filmowe

 • Deja  vu, 1989,  reż.  Juliusz  Machulski.
 • Wyjście  na  jaw  robotników  kina  z  fabryki  snów, 1995,  reż.  Michał  Dudkiewicz.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Deja vu, reż.  Grzegorz  Jaroszuk.

Malarskie  inspiracje

 • Brzezina, 1970,  reż.  Andrzej  Wajda.
 • Łagodna,  1985,  reż.  Piotr  Dumała.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Karolina  Gruszka  o  adaptacjach  filmowych  prozy  Iwaszkiewicza, reż.  Daria  Kopiec.

Nowa  estetyka

 • Gry  uliczne, 1996,  reż.  Krzysztof  Krauze.
 • Strojenie  instrumentów, 2000,  reż.  Jerzy Kucia.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Wybieram.pl, reż.  Magda  Pięta.

Esej  filmowy

 • Iluminacja, 1972,  reż.  Krzysztof  Zanussi.
 • Prekursor, 1988,  reż.  Grzegorz  Królikiewicz.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.
 • Komentarz  subiektywny,  Charakter, reż.  Monika  Kotecka.

Kim jestem?

 • Zmruż oczy, 2003,  reż.  Andrzej  Jakimowski.
 • Gadające  głowy, 1980,  reż.  Krzysztof  Kieślowski.
 • Komentarz  filmoznawczy  prof.  Tadeusz  Lubelski.

Komentarz  subiektywny,  Gadające  głowy, reż.  Rafał  Skalski.

 

Filmy edukacyjne

1.   Lekcje przestrogi. [1] , Obietnica : [alkoholizm].

2.   Lekcje przestrogi. [2] , Oni : [przemoc].

3.   Lekcje przestrogi. [3] , TV story : [komputer].

4.   Lekcje przestrogi. [4] , W sidłach : [sekty].

5.   Lekcje przestrogi. [5] , Życie pod murem :  [narkomania].

6.  Media i przemoc.

7.  Anoreksja  i  bulimia.

8.  Żyję bez ryzyka AIDS : polski film  profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z zakresu  profilaktyki HIV/AIDS.

9.    Powstrzymać agresję.

10.  Dziękuję… nie biorę!

11.  Dziękuję… nie piję!

12.  Wędrując  ku  dorosłościpakiet  filmów  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych. Zawiera filmy: Uczymy się kochać (14 min.) ; Seks, czyli wątpliwości i pytania (17,33 min.) ; O miłości-rozmowy ważne i mniej ważne (21,20 min.) ; Jesteśmy razem (17,15 min.) ; Mieć dom-to mieć wiele (23,57 min.) ; Dziecko-obietnicą poranka (48 min.).

13.  Filiżanka czekolady.

14.  Ostry makijaż.

15.  Tato.

16.  Kolekcjonerzy mocnych wrażeń.

17.  Kibice.

18.  Walka nie kończy się po gongu czyli jak pokonać agresją.19.

19.  Fałszywa pomoc – narkotyki, dopalacze.

20.  Agresja – przemoc – asertywność.