MARSZ KONDYCYJNY


W dniu 13 marca 2018 roku uczniowie klasy wojskowej w ramach zajęć wykonali marsz kondycyjny pokonując ponad 10 kilometrów drogami Przykoszarowego Pasa Ćwiczeń w Jednostce Wojskowej. Marsz odbywał się
w bardzo trudnych warunkach terenowych oraz atmosferycznych /deszcz i silny wiatr/. Mimo złych warunków wszyscy uczniowie pokonali trasę w bardzo dobrym czasie.

W trakcie marszu uczniowie mogli również zapoznać się z najważniejszymi obiektami szkoleniowymi morąskiej jednostki, takimi jak PPĆ, strzelnica wojskowa oraz rzutnia granatów bojowych. W zakresie pomocy medycznej zajęcia zabezpieczał ratownik z JW. Kolejne marsze realizowane będą na większe odległości tak aby przygotować uczniów do większego wysiłku i pokonania nawet 40 km
w ciągu dnia.

Zajęcia zakończyły się bezpiecznie i bez kontuzji obsługą sprzętu, czyli „butów na myjni samochodowej”.

Op. Jacek CYCHYLIK