Losy absolwentów 2017/2018


Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

 2017/2018

Zebrano informacje o dalszej edukacji 87 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, którzy opuścili mury naszej Szkoły w tym roku. Do matury przystąpiło 87 absolwentów, zdało 81. Zdawalność matury w Zespole Szkół Licealnych– 93,10%.

Zdawalność matury w Liceum Ogólnokształcącym Nr II – 100%.

Zdawalność matury w Technikum Nr 2 – 79,91 %

 

Klasa III a – profil politechniczny

Liczba absolwentów – 33

Liczba absolwentów, którzy zdali maturę – 33. Zdawalność matury – 100%

 

Wybierane uczelnie/szkoły

 

Nazwa uczelni/szkoły Liczba studentów/uczniów
UWM Olsztyn 4
UG Gdańsk 6
PG Gdańsk 2
PWSZ Elbląg 1
WSB Gdańsk 2
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Gdańsk 1
Studium Aktorskie Olsztyn 1
brak informacji 16

 

 

Wybierane kierunki kształcenia

 

Finanse i rachunkowość 3
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1
Matematyka 1
Rolnictwo 1
Telekomunikacja i elektronika 1
Pedagogika specjalna 1
Budownictwo 2
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Administracja publiczna 1
Ekonomia 2
Prawo 1
Aktorstwo 1
brak informacji 16

 

 

Klasa III b – profil humanistyczny

 

Liczba absolwentów – 31

Liczba absolwentów, którzy zdali maturę – 31. Zdawalność matury – 100%

 

Nazwa uczelni/szkoły Liczba studentów/uczniów
UWM Olsztyn 9
Uniwersytet Gdański Gdańsk 1
Politechnika Gdańska 1
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 1
Akademia Wizażu 1
Praca 1
Brak danych 17

 

Wybrane kierunki kształcenia

 

Biologia 1
Inżynieria materiałowa 1
Zootechnika 3
Psychologia 1
Geodezja 2
Wizaż 1
Mechatronika 1
Budownictwo 1
Filologia germańska 1
Mikrobiologia 1
Praca 1
Brak danych 17

 

Klasa IV T – technik informatyk

Liczba absolwentów – 23

Liczba absolwentów, którzy przystąpili do matury – 23, liczna absolwentów, którzy zdali maturę  – 17. Zdawalność matury – 79,91%

 

 

Nazwa uczelni/szkoły Liczba studentów/uczniów
UWM Olsztyn 9
PWSZ Elbląg 1
UG Gdańsk 1
Praca 4
Szkoła Policealna Olsztyn 1
Brak danych 7

 

Wybrane kierunki kształcenia

 

Informatyka 2
Administracja i cyfryzacja 2
Grafika komputerowa 1
Mechatronika 1
Bezpieczeństwo narodowe 1
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Ekonomia 1
Lingwistyka w biznesie 1
Geodezja 1
Praca 4
Studium policealne 1
Brak danych 7

 

 

Dane dla szkoły:

 

Wybierane uczelnie/szkoły

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 22
Uniwersytet Gdański 8
Politechnika Gdańska 3
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Sopot 1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elbląg 2
Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk 2
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Gdańsk 1
Szkoła policealna 3
Praca 5
Brak danych 40

Bez nazwy 1 kopia