KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS I-II


ZAKTUALIZOWANO 02.06.2020 r.

Uczniowie zainteresowani konsultacjami z nauczycielami w okresie 01.06-25.06.2020 r. proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie (89-757-40-12) najpóźniej dzień przed spotkaniem do godz. 14:00.

Nauczyciele mogą również indywidualnie ustalać z konkretnymi uczniami konieczność  konsultacji zgodnie z potrzebami.

Konsultacje będą odbywać się na terenie szkoły z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość konsultacji z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.

Przedmiot (nauczyciel) dzień godzina
Wos/HiS/Historia (KD) wtorek 10:00
Historia/wos (AK) poniedziałek 11:30
Biologia/ Przedsiębiorczość (KR) czwartek 9:00
Biologia (DS) środa 10:00
Język niemiecki/Edb (MR) poniedziałek 9:00
Język niemiecki (TO) poniedziałek 9:00
Informatyka/p. zawodowe (KS) środa 9:00
Informatyka/p. zawodowe wtorek 10:30
Informatyka/p. zawodowe piątek 12:00
Matematyka (DŁ) piątek 08:00
Matematyka (IT) czwartek 12:00
Matematyka (MJ) wtorek 8:00
Język polski (TK) wtorek 12:00
Język polski/wok (KH) wtorek 10:00
Język polski (DZ-K) czwartek 10:00
Język angielski (SM-K) wtorek 10:00
Język angielski (MD) wtorek 9:00
Język angielski (MS-F) piątek 11:00
Geografia (SB) środa 10:00
Fizyka/chemia (SB) środa 10:00
Język rosyjski (AK) Środa 10:00