Klasówka z geografii …inaczej


              W dniu 16 marca zamiast tradycyjnej pracy klasowej, odbył się konkurs z działu „Procesy endogeniczne”. Uczniowie klas II a,b,c, realizujący na zajęciach Pani Profesor S. Bladowskiej rozszerzony program nauczania, zostali tydzień wcześniej podzieleni na zespoły pięcioosobowe, w których przygotowywali się wspólnie do konkursu. Podczas lekcji uczniowie wykonywali zadania konkursowe zarówno zespołowo jak i indywidualnie. O ocenie decydowała łączna liczba punktów zdobytych przez cały zespół. Dreszczyku  pozytywnych emocji dodała ponadto rywalizacja między zespołami. Według opinii uczniów taka forma sprawdzenia wiadomości bardzo im odpowiada. Wynikiem konkursowej rywalizacji były wysokie oceny zadowolonych uczniów.