Rekrutacja 2017/2018

Nabór elektroniczny

nabór


OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018

Typ szkoły Profil Rozszerzenia od klasy II
Liceum ogólnokształcące politechniczna matematyka, fizyka, jeden dowolnie wybrany przedmiot
humanistyczna j. polski, historia, jeden dowolnie wybrany przedmiot
medyczna biologia, chemia, jeden dowolnie wybrany przedmiot
wojskowa geografia, wos, jeden dowolnie wybrany przedmiot
biznesowo-menedżerska geografia, j. angielski, jeden dowolnie wybrany przedmiot
sportowa biologia, geografia, jeden dowolnie wybrany przedmiot
Typ szkoły Zawody Rozszerzenia
 

Technikum

Technik informatyk matematyka, informatyka
Technik informatyk,

specjalność e-sportowa

matematyka, informatyka
Technik ochrony środowiska biologia, geografia
Szkoły dla dorosłych:

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie, zaoczne)

2. Szkoła Policealne (technik informatyk, 2-letnia, zaoczna)

3. kwalifikacyjne kursy zawodowe – technik informatyk (od 2017 r. EE.8  i EE.9)

podstawa prawna: ZARZĄDZENIA NR 22 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 kwietnia 2017 r.


OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr II im. Leona Kruczkowskiego

w Morągu

POLITECHNICZNY kopia

– Profil POLITECHNICZNY

Fascynują Cię nauki ścisłe? Zgłębiaj tajniki fizyki, matematyki wyższej, bierz udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez różne uczelnie, odkrywaj nowoczesne zastosowania komputerów, myśl twórczo i logicznie.

Proponowane przedmioty uzupełniające

– podstawy rysunku lub grafika komputerowa

– elementy logiki, historia i społeczeństwo

Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: MATEMATYKA, FIZYKA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: informatyka, biologia, chemia, język polski, język angielski, geografia, historia,  wiedza o społeczeństwie.

 

MEDYCZNY1 kopia

– Profil MEDYCZNY

Wiążesz swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi lub planujesz studia medyczne? Skorzystaj z ciekawych i nowoczesnych metod nauczania, wycieczek tematycznych, udziału w licznych projektach, obozach naukowych.

Proponowane przedmioty uzupełniające:

– ratownictwo przedmedyczne, historia i społeczeństwo

Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: BIOLOGIA, CHEMIA oraz jeden dowolnie wybrany

przedmiot spośród: język angielski, geografia, fizyka, matematyka, język polski, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia.

 

wojskowa kopia
– Profil WOJSKOWY

Interesujesz się wojskowością, militariami i sprawami obronności?  Poznaj m.in. ceremoniał wojskowy, regulaminy, podstawy taktyki i logistyki, ćwicz strzelanie i techniki obronne.

Proponowane przedmioty uzupełniające:

przysposobienie wojskowe (zajęcia wojskowe, sporty walki), podstawy prawa,  ratownictwo przedmedyczne, historia i społeczeństwo.

Od kasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: GEOGRAFIA i WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: język polski, język angielski, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka.

 

biznesowy kopia

– Profil BIZNESOWO-MENEDŻERSKI

Pasjonujesz się zjawiskami społeczno-politycznymi i gospodarczymi? Chcesz zostać przedsiębiorcą, ekonomistą czy bankowcem?

Proponowane przedmioty uzupełniające:

– ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo

– komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: JĘZYK ANGIELSKI, GEOGRAFIA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: wiedza o społeczeństwie, matematyka, język polski, historia, fizyka, chemia, biologia, informatyka.

 

HUMAN1 kopia

– Profil HUMANISTYCZNY

Tu poznasz tajniki literatury i procesu twórczego, nauczysz się świadomego odbioru dzieł kultury, wyrażać swoje uczucia w formach teatralnych, literackich i artystycznych.

Proponowane przedmioty uzupełniające:

podstawy filozofii, podstawy prawa,  korespondencja sztuk , zajęcia artystyczne,  przyroda

Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: JĘZYK POLSKI, HISTORIA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka fizyka, chemia, biologia, informatyka.

sport kopia

– Profil SPORTOWY

Uprawiasz piłkę ręczną, piłkę siatkową czy inną dyscyplinę sportu? Tu możesz rozwijać swój talent i pasje

Proponowane przedmioty uzupełniające: ratownictwo przedmedyczne, historia i społeczeństwo

Od kasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą:

GEOGRAFIA i BIOLOGIA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, informatyka.

 

 


OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018

TECHNIKUM Nr 2 w Morągu

 

technikum– TECHNIK INFORMATYK

Nauka trwa cztery lata i umożliwia zdobycie oprócz dyplomu zawodowego świadectwa maturalnego, a następnie daje szanse na kontynuację nauki na prestiżowych uczelniach. Uczniowie od drugiej klasy realizują w zakresie rozszerzonym naukę matematyki i informatyki. Wiele przedmiotów zawodowych realizowanych na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Wśród nich: systemy operacyjne i sieci komputerowe, programowanie, urządzenia techniki komputerowej, bazy danych i strony WWW, język angielski zawodowy.

Aby zdobyć tytuł technika informatyka należy ukończyć szkołę i zdobyć 2 kwalifikacje w ramach egzaminów:

 • po klasie trzeciej: EE.8: „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” ,
 • w klasie czwartej: EE.9: „Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych”.

Od roku szkolnego 2017/2018 zostały wprowadzone dwie zmiany: praktyka zawodowa została wydłużona do ośmiu tygodni i z dotychczasowych trzech kwalifikacji będą dwie: EE.8  „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” i EE.9 „Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych”. Zmiany te mają na celu jeszcze lepiej przygotować uczniów na bardzo szybko rozwijający się rynek pracy w IT i nowych technologiach.

 Najzdolniejsi są kierowani  do odbycia ich w Anglii.

Perspektywy absolwenta technikum:

– kontynuacja nauki na wyższy uczelniach, szczególnie uczelniach technicznych na kierunkach: informatyka, mechatronika, robotyka, automatyka i inne.

– podjęcie pracy w serwisach komputerowych i sklepach komputerowych,

– prowadzenie własnej działalności z zakresu IT i serwisowania komputerów osobistych,

– projektowanie i tworzenie gier komputerowych oraz tworzenie projektów graficznych. 

esport kopia1– TECHNIK INFORMATYK – specjalizacja E-SPORT

Od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie technikum realizują innowację pedagogiczną „E-sport / projektowanie gier komputerowych – specjalność w zawodzie technik informatyk”. Innowacja umożliwia przygotowanie uczniów/absolwentów do wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek e-sportu i gier komputerowych. Dzięki modyfikacjom nauczanych treści uczniowie zostają zapoznani z technikami stosowanymi podczas projektowania gier komputerowych oraz z technikami stosowanymi w rywalizacji drużynowej w grach komputerowych. Innowacja ma również na celu zapoznanie uczniów z optymalnymi podzespołami komputera stosowanymi pod kątem gier, aplikacji do projektowania grafiki i modernizacji stacji roboczej, która będzie wykorzystywana do tych celów.

Dużym sukcesem uczniów technikum zakończyły się Mistrzostwa Polski Klas E-sportowych „SCHOOL CHALLENGE”, które odbyły się w Kielcach od 10.03 do 12.03.2017r.  Mistrzostwa były doskonałą okazją do rywalizacji oraz sprawdzenia indywidualnych i drużynowych umiejętności. W mistrzostwach brały udział drużyny z Kielc, Krakowa, Katowic, Jaworzna, Kędzierzyna-Koźla. Drużyna naszej szkoły rywalizująca w Counter-Strike: Global Offensive zajęła II miejsce i została  wicemistrzami Polski.

Ponadto w ramach specjalizacji uczniowie zapoznają się z obecnie stosowanymi silnikami gier, nauką programowania z wykorzystaniem gotowych komponentów oraz będą projektowali gry.

Liczymy na to, że innowacja edukacyjna w technikum informatycznym spotka się z dużym zainteresowaniem gimnazjalistów, a połączenie rozrywki i nauki uprzyjemni edukację uczniom, dzięki czemu szkoła stanie się ciekawsza.

  

TOS– TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

– masz zainteresowania przyrodnicze?

– chcesz przeprowadzać doświadczenia?

– chcesz poznawać przyrodę?

– chcesz uczestniczyć w projektach?

– chcesz działać na rzecz środowiska?

– będziesz   realizować    rozszerzoną   biologię,  uczyć się języków  podobnie  jak  w  liceum  ogólnokształcącym, ale masz   przewagę  w   postaci   umiejętności   praktycznych,

– matura, to za mało? Technikum zwiększa Twoje szanse na rynku  pracy i jednocześnie daje możliwość kontynuowania nauki na wielu ciekawych kierunkach studiów związanych z ochroną środowiska, ale także takich, gdzie konieczna jest wiedza  z  biologii,  chemii czy znajomość języków obcych, np.:     biologia,   technologia   żywności,   biotechnologia, kosmetologia, chemia, weterynaria, fizykoterapia, leśnictwo.

Po ukończeniu TOŚ możesz podjąć pracę między innymi w:

– wydziałach ochrony środowiska urzędów gminnych i miejskich

– działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,

– miejskich wodociągach,

– stacjach uzdatniania,

– oczyszczalniach ścieków,

– laboratoriach chemicznych,

– zakładach zajmujących się gospodarką odpadami,

– możesz również założyć własną działalność gospodarczą.


 

Nabór elektroniczny

nabór


R e g u l a m i n

postępowania rekrutacyjnego uczniów/słuchaczy do klas I / na semestr I

do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Rekrutacja do liceum i technikum

 1. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2 mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum.Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Liceum
 2. Ogólnokształcącego Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2 powinien dostarczyć następujące dokumenty:
 • wydrukowane i podpisane podanie po dokonaniu rejestracji na stronie zsl-13.pl (w zakładce rekrutacja) od 4 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. do godz. 15.30.
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia,
 • kartę zdrowia i bilans ucznia kończącego gimnazjum,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komisje Konkursowe oraz zaświadczenia o osiągnięciach w zakresie aktywności społecznej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaniach do kształcenia w wybranym zawodzie (tylko kandydaci do technikum; skierowanie do lekarza medycyny pracy do pobrania w sekretariacie szkoły dopiero po złożeniu oświadczenia woli podjęcia nauki w Technikum Nr 2).
 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r., do godz. 1400.
 1. Oryginały i pozostałe dokumenty do 10 lipca 2017 r., do godz. 1200. (przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci podjęcia nauki; w technikum dodatkowo zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).
 1. Uczeń ma do wyboru następujące oddziały:

 

a) w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego (dzienne, trzyletni cykl kształcenia):

 

Profil Przedmioty wiodące od II klasy Jeden przedmiot wiodący do wyboru Propozycje zajęć uzupełniających
politechniczny* matematyka

fizyka

 

– matematyka

– fizyka

– biologia

– chemia

– geografia

– język angielski

– wiedza o społeczeństwie

– j. polski

– historia

– informatyka

 

– podstawy rysunku,

– grafika komputerowa,

– elementy logiki,

– historia i społeczeństwo

biznesowo-menedżerski* geografia

język angielski

 

 

– ekonomia w praktyce

– historia i społeczeństwo

– komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

 

medyczny* biologia

chemia

– ratownictwo przedmedyczne

– historia i społeczeństwo

 

humanistyczny* język polski

historia

– podstawy filozofii

– podstawy prawa

– korespondencja sztuk

– zajęcia artystyczne

– przyroda

sportowy* biologia

geografia

– ratownictwo przedmedyczne

– historia i społeczeństwo

 

wojskowy* geografia

wiedza o społeczeństwie

– ratownictwo przedmedyczne

– historia i społeczeństwo

– podstawy prawa

 

* utworzenie oddziału zależne od liczby uczniów (decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym)

 

b) w Technikum Nr 2 (dzienne, czteroletni cykl kształcenia):

 

Zawód Przedmiot wiodący Język obcy Propozycje zajęć uzupełniających
technik informatyk i

e-sport*

– matematyka

– informatyka

– język angielski

– język niemiecki

– historia i społeczeństw

– e-sport – zajęcia z trenerem

technik ochrony środowiska* – matematyka

– biologia

– język angielski

– język niemiecki

– historia i społeczeństwo

* utworzenie oddziału zależne od liczby słuchaczy (decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym)

 

 1. Uczeń może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej liczbie oddziałów wg preferowanej kolejności.
 2. O przyjęciu do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów. W rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej można uzyskać 200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:

 

a) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

-języka polskiego,

-historii i wiedzy o społeczeństwie,

-matematyki,

-przedmiotów przyrodniczych,

-języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– wynik procentowy z zakresu przeliczany jest na punkty po przyjęciu współczynnika 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70×0,2=14).

b) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w Regulaminie przyjmowania uczniów/słuchaczy do klasy I / na semestr I Zespołu Szkół Licealnych w Morągu oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 1. Sposób przeliczenia ocen, na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem i innych osiągnięć:

 

 • ocena celująca – przyznaje się po 18 punktów;
 • ocena bardzo dobra         – przyznaje się po 17 punktów;
 • ocena dobra – przyznaje się po 14 punktów;
 • ocena dostateczna – przyznaje się po 8 punktów;
 • ocena dopuszczająca – przyznaje się po 2 punkty,
 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, aktywności społecznej przyznaje się punkty zgodnie z § 6 i 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego n lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r. poz. 586),
 •  oceny uzyskane z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w Regulaminie przyjmowania uczniów/słuchaczy do klasy I / na semestr I Zespołu Szkół Licealnych w Morągu na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

Klasa Przedmioty punktowane
Politechniczna język polski, matematyka, fizyka, informatyka
Humanistyczna język polski, matematyka, historia, wos
Medyczna język polski, matematyka, biologia, chemia
Biznesowo-menedżerska język polski, matematyka, geografia, język angielski
Sportowa język polski, matematyka, biologia, wychowanie fizyczne
Wojskowa język polski, matematyka, geografia, wos
Technikum – technik informatyk i e-sport język polski, matematyka, informatyka, język angielski
Technikum – technik ochrony środowiska język polski, matematyka, biologia, język angielski

 

 1. Do klasy o określonym profilu będą przyjmowani uczniowie z najwyższą ilością punktów do wyczerpania miejsc.

 

 1. Decyzję o przyjęciu / lub nieprzyjęciu / kandydata podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

 1. W przypadku nieprzyjęcia kandydata do klasy o wybranym profilu, dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo przydzielenia ucznia do klasy, w której zostały wolne miejsca.

 

 1. W sytuacji, kiedy liczba uczniów chętnych do uczęszczania na wybrany język jest mniejsza aniżeli wskazana przez przepisy prawa oświatowego, dyrektor zastrzega sobie prawo przydzielenia ucznia do innej grupy językowej.

 

 1. W przypadku małej liczby chętnych do danego oddziału dyrektor zastrzega sobie prawo przydzielenia ucznia do innego oddziału.

 

 1. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły mogą odbierać swoje dokumenty w sekretariacie szkoły niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej każdej szkoły w zakładce REKRUTACJA 2017/2018.

 

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują zasady określone we wskazanych podstawach prawnych niniejszego regulaminu.

 

Obowiązujące terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

do Liceum Ogólnokształcącego Nr II Im. L.   Kruczkowskiego i Technikum  Nr 2

 

04.05.2017 r. – 09.06.2017 r. – Rejestracja kandydatów/wybór preferencji w systemie Nabór Optivum- Nabór elektroniczny

04.05.2016 r. – 17.05.2017 r. – składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków w szkołach pierwszego wyboru – klasa sportowa;

22.05.2017 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w szkole ogólnodostępnej z oddziałem sportowym (sala sportowa Gimnazjum Nr 1);

25.05.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych;

23.06.2017 r. – 27.06.2017 r. do godz. 1400 – składanie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o  wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru  (złożenie oryginałów świadectw jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci podjęcia nauki w danej szkole);

do 30.07.2017 r.  — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;

do 04 lipca 2017 r.wydanie kandydatom do technikum skierowania na badania lekarskie,  jeżeli złożyli oświadczenia o wyborze szkoły (oryginały dokumentów);

Do 10.07.2017 r. do godz. 12.00– składanie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o  wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru  (złożenie oryginałów świadectw jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci podjęcia nauki w danej szkole);

Do 10.07.2017 r. do godz. 12.00 – złożenie przez uczniów technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

11.07.2017 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.

 

TERMINY POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

17.07- 07.08.2017 r.   – składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków; składanie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o  wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru  (złożenie oryginałów świadectw jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci podjęcia nauki w danej szkole);

do 24.08.2017 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;

do 25.08. 2017 r.wydanie kandydatom do technikum skierowania na badania lekarskie,  jeżeli złożyli oświadczenia o wyborze szkoły (oryginały dokumentów);

do 29.08.2017 r. – złożenie przez uczniów technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

31.08.2017 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.

 

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej o specjalności piłka siatkowa dziewcząt i piłka ręczna chłopców na rok szkolny 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego w Zespole Szkół Licealnych w Morągu

 

 1. Funkcjonowanie klasy sportowej o profilu piłki siatkowej dla dziewcząt i piłki ręcznej dla chłopców w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego w Morągu:

Zespół Szkół Licealnych w Morągu w ramach 3-letniej nauki w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego planuje utworzenie w roku szkolnym 2017/2018 klasy sportowej.

Wychowanie fizyczne realizowane w wymiarze 10 godzin tygodniowo (3 godz. zajęć ogólnorozwojowych i po 7 godz. zajęć specjalistycznych).

 1. Warunki rekrutacji
 2. uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej obowiązują wszystkie zasady i terminy z rekrutacji ogólnej oraz termin wyznaczony na zaliczenie testu sprawności fizycznej;
 3. do klasy pierwszej sportowej przyjmowani są kandydaci na wniosek rodziców, lub prawnych opiekunów (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja);
 4. przyjęciu do klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego w Morągu decydować będzie:

– ilość punków uzyskanych w wyniku rekrutacji i ocena zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum;

– wynik przeprowadzonego w ramach postępowania rekrutacyjnego testu sprawnościowego.

 1. Test sprawnościowy dla kandydatów odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum Nr 1 w Morągu w terminie: 22 maja 2017 r. o godzinie 15.30 i obejmował będzie wybrane elementy sprawności ogólnej i specjalnej (załącznik nr 1 i 2);
 1. Termin dodatkowy testu dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły w nim uczestniczyć w pierwszym terminie: 25.05.2017 r., godz. 15.30.
 2. Dodatkowe dokumenty.
  a) Kandydaci do klasy sportowej w wyznaczonym terminie poprzedzającym test sprawnościowy zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych w Morągu w terminie do 19 maja 2017 r. następujących dokumentów:

– wniosek o przystąpienie do testu sprawnościowego – zał. nr 3 (do pobrania w sekretariacie lub na stronie  Szkoły),

– wniosek/ zgoda rodziców  – zał. nr 4 (do pobrania w sekretariacie lub na stronie  Szkoły),

– zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do przystąpienia do testu sprawnościowego oraz do podjęcia nauki w klasie sportowej o profilu piłki ręcznej i piłki siatkowej wydane przez lekarza – specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.
b) Punkt przyjęć lekarza medycyny sportowej w Morągu (umówić się wcześniej telefonicznie):

NZOZ „Narie” 14- 300 Morąg, ul. Mickiewicza 44a, tel. 89 757 69 69, poniedziałki od godz. 14.00

lub

NZOZ Poradnie Specjalistyczne B.G. Szkutnik,  Ostróda, ul. Mickiewicza 11/1, tel. 89 646 34 77

 

c) Do badań przez lekarza sportowego potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu i wyniki badań zleconych przez lekarza pierwszego kontaktu

d) W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa,

e) osoby mające aktualne badania lekarza – specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej przedstawiają w szkole książeczkę sportowca.

Dodatkowe informacje: podczas egzaminu sprawnościowego kandydatów obowiązuje strój sportowy, w tym zmienne obuwie oraz legitymacja uczniowska.

Załącznik nr 1 Regulamin rekrutacji do klasy sportowej

Test Sprawnościowy-klasa I Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. L. Kruczkowskiego w Morągu (piłka ręczna )

SPOSÓB WYKONANIA PRÓB

 1. Próba mocy: Skok w dal z miejsca
  a) wykonanie – Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac.
  b) pomiar – Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.
 2. Próba zwinności: Test Denisiuka

a) wykonanie – Badany staje przed linią startu. Na dany sygnał uczeń biegnie do pierwszej chorągiewki, okrąża ją nie dotykając, dobiega do materaca, na którym wykonuje przewrót. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki, okrąża ją, przyjmuje pozycję na „czworakach”
i w drodze powrotnej biegnie na czworakach do materaca, na którym znowu wykonuje przewrót. Po przewrocie powstaje i biegnie do pierwszej chorągiewki, którą okrąża nie dotykając i dobiega do mety.

b) pomiar – Czas wykonania próby mierzy się stoperem z dokładnością do 0,1 sek.

3. Próba gibkości: Skłon tułowia w przód

a) wykonanie – Badany staje na ławeczce tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź,
stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu do ławeczki podziałce.

b) pomiar – Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm.

4. Próba siły: Rzut piłką lekarską /2 kg/

a) wykonanie – Ćwiczący staje w małym rozkroku przodem do kierunku rzutu,
stopy równolegle. Uczeń trzymając oburącz piłkę wykonuje zamach, ze skłonem tułowia
do tyłu, nogi w kolanach ugięte i sponad głowy wyrzuca ją jak najdalej.

b) pomiar – Uczeń wykonuje dwa rzuty próbne i trzy rzuty, które mierzy się z dokładnością do 10 cm. Najdalszy rzut wpisuje się do karty badań.

5. Próba szybkości: Bieg 4 x 10 m

a) wykonanie – Badany na komendę start biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu.

b) pomiar – Czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu.

6. Próba wytrzymałości: Bieg zygzakiem (koperta) – 3 razy

a) wykonanie – W prostokącie 5 m x 3 m, we wszystkich rogach i w środku na przecięciu
się przekątnych ustawione są chorągiewki. Badana osoba startuje z pozycji wykrocznej (wysoki start) i omijając chorągiewki obiega je trzykrotnie po wyznaczonej trasie,
nie dotykając chorągiewek żadną częścią ciała.

b) pomiar – Mierzymy czas z dokładnością do 0,1 sek.

 

punkty Skok w dal z miejsca

(cm)

Próba zwinności

(sek.)

Skłon tułowia w przód (cm) Rzut piłką lekarską

(cm)

Bieg 4×10

(sek.)

Koperta

(sek.)

dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy
60 205 250 18,8 17,2 13-15 16-19 7,5 10 13,2 12,0 21,5 20,0
50 195 225 19 17,6 10-13 13-16 6 9 14 13, 23 22
40 180 205 19,4 18 5-10 10-13 5 8 14,8 14 24,5 23,5
30 155 180 20 18,3 2-5 7-10 4 6 16 14,2 28 27
20 125 170 20,6 18,7 0-2 2-7 3,5 5 17,2 15,0 30 29

 

TEST SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ- PIŁKA RĘCZNĄ

KLASA SPORTOWA

 

 1. Kozłowanie po slalomie zakończone rzutem z wyskoku na bramkę.
 2. Podania i chwyty piłki w biegu zakończone rzutem na bramkę
 3. Wykonanie zwodu pojedynczego w lewo lub w prawo po podaniu od współćwiczącego.

 

 Rekrutacja do szkół dla dorosłych

Rodzaje szkół zaocznych dla dorosłych, do których prowadzony jest nabór:

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  (zaoczne, trzyletni cykl kształcenia):

 

Profil Przedmiot wiodący Język obcy Propozycje zajęć uzupełniających
społeczny* – geografia

– wiedza o społeczeństwie

– język angielski – historia i społeczeństwo

* utworzenie oddziału zależne od liczby słuchaczy (decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym)

 

Szkoła Policealna Nr 2 (zaoczna, dwuletni cykl kształcenia, 4 semestry)

 

Profil Przedmiot wiodący Język obcy Propozycje zajęć uzupełniających
Technik informatyk – informatyka – język angielski xxxxxxxxx
 1. O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 2-letniej szkoły policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.
 4. Kandydaci do szkół zaocznych muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).
 5. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 7. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • dwa zdjęcia (podpisane),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).
 1. Terminarz postępowania rekrutacyjnego do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej

04.05.2017 r. – 09.06.2017 r. – składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków do Szkoły Policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; termin w postępowaniu uzupełniającym 17.07 -07.08.2017 r.

04.05.2017 r. – 09.06.2017 r. – składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków do Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; termin w postępowaniu uzupełniającym 14-18 lipca 2016 r.

30.06.2017 r.  — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły; termin w postępowaniu uzupełniającym24 sierpnia 2017 r.

Do 04.07.2017r. – składanie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o  wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru  (złożenie oryginałów świadectw jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci podjęcia nauki w danej szkole); termin w postępowaniu uzupełniającym 28 sierpnia 2017 r.

do 07.07.2017 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc; termin w postępowaniu uzupełniającym 31 sierpnia 2017 r.