Rekrutacja 2019/2020
Nabór elektroniczny:pic380OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020

dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

Typ szkoły Profil Rozszerzenia/opis
Liceum Ogólnokształcące politechniczna matematyka, fizyka, informatyka lub j. angielski
Przygotowuje do studiów  politechnicznych na kierunkach ścisłych, inżynierskich, ekonomicznych oraz związanych z wykorzystywaniem najnowszych technologii informacyjnych.
humanistyczna j. polski, wos, geografia  lub j. angielski
Przygotowuje do studiów  uniwersyteckich, na kierunkach  humanistycznych, prawniczych, pedagogicznych, filologicznych.
medyczna biologia, chemia, j. angielski lub geografia
Przygotowuje do studiów  uniwersyteckich, medycznych i politechnicznych związanych z naukami przyrodniczymi, biotechnologią, medycyną, weterynarią i ochroną środowiska.
Typ szkoły Zawody Rozszerzenia
 

Technikum

Technik informatyk matematyka, informatyka
Technik informatyk,

specjalizacja: e-sport

matematyka, informatyka
Technik informatyk,

specjalizacja: grafika komputerowa

matematyka, informatyka
 Języki obce:

LICEUM (dwa do wyboru): angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.

TECHNIKUM: angielski, niemiecki


podstawa prawna:

Zarządzenie nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) – więcej w załącznikach.

Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) – więcej w załącznikach.

Zarządzenie nr 20 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Zarządzenie nr 21 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr II im. Leona Kruczkowskiego

w Morągu

POLITECHNICZNY kopia

– Profil POLITECHNICZNY

Zajęcia w klasie politechnicznej wyposażą Cię w wiedzę matematyczno-fizyczną. Proponujemy zajęcia dodatkowe w ramach kółka matematycznego, fizycznego, informatycznego oraz kół językowych. Zapraszamy na wykłady, pokazy i zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych. Dodatkową zaletą tej klasy będą wycieczki tematyczne do instytutów i placówek naukowych.

Absolwenci tej klasy podejmują studia na kierunkach ekonomicznych i technicznych: automatyka i robotyka, mechatronika, matematyka, fizyka i astronomia, budownictwo, architektura i urbanistyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, elektrotechnika, telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria, geodezja i kartografia.

 

MEDYCZNY1 kopia

– Profil MEDYCZNY

W klasie o profilu medycznym zagłębisz tajniki biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym. Jako osobie ambitnej taki zestaw przedmiotów pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia studiów wyższych na  medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, analityce medycznej, fizykoterapii, pielęgniarstwie, dietetyce, ratownictwie medycznym, biotechnologii, bioinżynierii, biologii, chemii, ochronie środowiska, kosmetologii i innych. W programie nauczania zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych UW-M w Olsztynie. Dzięki zajęciom laboratoryjnym masz możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce.

 

HUMAN1 kopia  – Profil HUMANISTYCZNY

Dla posiadających zdolności artystyczne, wrażliwość na piękno języka ojczystego, literatury i sztuki oraz ceniących przyjaźń i kontakt z innymi ludźmi. Zaawansowana znajomość języka angielskiego połączona z wiedzą o współczesnym świecie ułatwi Ci kontynuowanie nauki na kierunkach filologicznych i społecznych tj. lingwistyka, pedagogika, psychologia, prawo itp. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi weźmiesz udział w wykładach, sympozjach, forach naukowych oraz zajęciach otwartych prowadzonych przez wykładowców i kluby naukowe. Możesz rozwijać swoje zainteresowania w doskonałym szkolnym teatrze, a spotkania ze znanymi ludźmi kultury wykształcą w Tobie umiejętność wnikliwego patrzenia na świat.

 

OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020

TECHNIKUM Nr 2 w Morągu

 

technikum

 

 

– TECHNIK INFORMATYK

Celem  kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym informatykom do wykonywania swojej pracy. Kształcenie ogólnozawodowe pozwala zdobyć wiadomości i umiejętności w zawodzie, umożliwiając absolwentowi dostosowanie kwalifikacji do zmieniającego się zapotrzebowania rynku pracy oraz ułatwia ewentualną zmianę zawodu. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

Perspektywy absolwenta technikum:

– kontynuacja nauki na wyższy uczelniach, szczególnie uczelniach technicznych na kierunkach: informatyka, mechatronika, robotyka, automatyka i inne.

– podjęcie pracy w serwisach komputerowych i sklepach komputerowych,

– prowadzenie własnej działalności z zakresu IT i serwisowania komputerów osobistych,

– projektowanie i tworzenie gier komputerowych oraz tworzenie projektów graficznych. 

esport kopia1

 

 

 

– TECHNIK INFORMATYK – specjalizacja E-SPORT

Uczniowie technikum realizują innowację pedagogiczną „E-sport / projektowanie gier komputerowych – specjalność w zawodzie technik informatyk”, umożliwiającą przygotowanie uczniów/absolwentów do wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek e-sportu i gier komputerowych.

Dzięki modyfikacjom nauczanych treści uczniowie zostają zapoznani z technikami stosowanymi podczas projektowania gier komputerowych oraz z technikami stosowanymi w rywalizacji drużynowej w grach komputerowych.

Innowacja ma również na celu zapoznanie uczniów z optymalnymi podzespołami komputera stosowanymi pod kątem gier, aplikacji do projektowania grafiki i modernizacji stacji roboczej, która będzie wykorzystywana do tych celów.

Ponadto w ramach specjalizacji uczniowie zapoznają się z obecnie stosowanymi silnikami gier, nauką programowania z wykorzystaniem gotowych komponentów oraz będą projektowali gry.

 

 $_20

*********** NOWOŚĆ ***********

– TECHNIK INFORMATYK – specjalizacja GRAFIKA KOMPUTEROWA

Uczniowie technikum, którzy wybiorą specjalizację – grafika komputerowa będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu grafiki i multimediów oraz będą pracować za pomocą programów graficznych takich jak : Photoshop, Corel, Gimp itp.

Absolwenci będą potrafili :

– wykonywać bardziej atrakcyjne strony WWW z zastosowaniem elementów graficznych,

– przygotowywać ciekawsze plakaty, ulotki, ogłoszenia itp.

– tworzyć animację za pomocą narzędzi multimedialnych.Nabór elektroniczny:

pic380ZASADY REKRUTACJI  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO
I TECHNIKUM NR 2 W MORĄGU

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym.
Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020:

 • 06 maja – 14 czerwca 2019 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 07 maja – 1 lipca 2019 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
 • 21 czerwca – 25 czerwca 2019 r. – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 02 lipca 2019 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 03 lipca – 10 lipca 2019 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki przez złożenie oryginałów dokumentów
 • 11 lipca 2019 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej określa  ZARZĄDZENIE NR 5 i 6 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2019r.

 1. Planowane oddziały klas pierwszych trzyletniego liceum dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020:
  • klasa A – POLITECHNICZNA (rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski),
  • klasa B – HUMANISTYCZNA (rozszerzenia: język polski, WOS, język angielski lub geografia; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski),
  • klasa C – MEDYCZNA (rozszerzenia: biologia, chemia i język angielski lub geografia; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski).
 2. Planowane oddziały klas pierwszych czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020:
  • klasa T – TECHNIK INFORMATYK (rozszerzenia: matematyka, informatyka; języki obce: angielski, niemiecki)
   • grupa I: grafika komputerowa,
   • grupa II: e-sport.
 3. Planowane oddziały klas pierwszych czteroletniego liceum dla absolwentów ośmioletniej  szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020:
  • klasa A – POLITECHNICZNA (rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski),
  • klasa B – HUMANISTYCZNA (rozszerzenia: język polski, WOS, geografia; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski),
  • klasa C – MEDYCZNA (rozszerzenia: biologia, chemia i język angielski; języki obce: angielski i niemiecki lub francuski, lub rosyjski).
 4. Planowane oddziały klas pierwszych pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020:
  • klasa T – TECHNIK INFORMATYK (rozszerzenia: matematyka, informatyka; języki obce: angielski, niemiecki)
   • grupa I: grafika komputerowa,
   • grupa II: e-sport.
 5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Leona Kruczkowskiego lub Technikum Nr 2 w Morągu jako szkoły pierwszego wyboru powinien dostarczyć w terminach określonych harmonogramem naboru następujące dokumenty:
  • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły,
  • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • karta zdrowia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenia – opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzające, itp).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopni, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz.U. z 2017r. poz. 586)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz.U. z 2017r. poz. 610).

Zestaw przedmiotów, z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji  do poszczególnych klas:

Klasa Wybrane przedmioty
A
POLITECHNICZNA
język polski, matematyka, język angielski, fizyka
B
HUMANISTYCZNA
język polski, matematyka język angielski, wiedza o społeczeństwie
C
MEDYCZNA
język polski, matematyka, język angielski, biologia
T
TECHNIK INFORMATYK
język polski, matematyka, język angielski, informatyka