Rekrutacja 2018/2019

Nabór elektroniczny

nabór


OFERTA EDUKACYJNA 2018/2019

Typ szkoły Profil Rozszerzenia od klasy II
Liceum ogólnokształcące politechniczna matematyka, fizyka, jeden dowolnie wybrany przedmiot
humanistyczna j. polski, historia, jeden dowolnie wybrany przedmiot
medyczna biologia, chemia, jeden dowolnie wybrany przedmiot
wojskowa geografia, j. angielski, jeden dowolnie wybrany przedmiot
społeczna geografia, wos, jeden dowolnie wybrany przedmiot
Typ szkoły Zawody Rozszerzenia
 

Technikum

Technik informatyk matematyka, informatyka
Technik informatyk,

specjalność e-sport

matematyka, informatyka
Technik ochrony środowiska biologia, geografia
Szkoły dla dorosłych:

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie, zaoczne, po gimnazjum)

2. Szkoła Policealne (technik informatyk kwalifikacje: EE.08, EE.09, 2-letnia, zaoczna)

3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – technik informatyk (kwalifikacje: EE.8  i EE.9)

podstawa prawna:

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (…),

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające na rok 2018/2019 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

Zarządzenie nr 15 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 


OFERTA EDUKACYJNA 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr II im. Leona Kruczkowskiego

w Morągu

POLITECHNICZNY kopia

– Profil POLITECHNICZNY

Fascynują Cię nauki ścisłe? Zgłębiaj tajniki fizyki, matematyki wyższej, bierz udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez różne uczelnie, odkrywaj nowoczesne zastosowania komputerów, myśl twórczo i logicznie.

Proponowane przedmioty uzupełniające

– podstawy rysunku lub grafika komputerowa

– elementy logiki, historia i społeczeństwo

Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: MATEMATYKA, FIZYKA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: informatyka, biologia, chemia, język polski, język angielski, geografia, historia,  wiedza o społeczeństwie.

 

MEDYCZNY1 kopia

– Profil MEDYCZNY

Wiążesz swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi lub planujesz studia medyczne? Skorzystaj z ciekawych i nowoczesnych metod nauczania, wycieczek tematycznych, udziału w licznych projektach, obozach naukowych.

Proponowane przedmioty uzupełniające:

– ratownictwo przedmedyczne, historia i społeczeństwo

Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: BIOLOGIA, CHEMIA oraz jeden dowolnie wybrany

przedmiot spośród: język angielski, geografia, fizyka, matematyka, język polski, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia.

 

wojskowa kopia
– Profil WOJSKOWY

Interesujesz się wojskowością, militariami i sprawami obronności?  Poznaj m.in. ceremoniał wojskowy, regulaminy, podstawy taktyki i logistyki, ćwicz strzelanie i techniki obronne.

Proponowane przedmioty uzupełniające:

przysposobienie wojskowe (zajęcia wojskowe, sporty walki), podstawy prawa,  ratownictwo przedmedyczne, historia i społeczeństwo.

Od kasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: GEOGRAFIA i WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: język polski, język angielski, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka.

 

HUMAN1 kopia

– Profil HUMANISTYCZNY

Tu poznasz tajniki literatury i procesu twórczego, nauczysz się świadomego odbioru dzieł kultury, wyrażać swoje uczucia w formach teatralnych, literackich i artystycznych.

Proponowane przedmioty uzupełniające:

podstawy filozofii, podstawy prawa,  korespondencja sztuk , zajęcia artystyczne,  przyroda

Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: JĘZYK POLSKI, HISTORIA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka fizyka, chemia, biologia, informatyka.

 

 


OFERTA EDUKACYJNA 2018/2019

TECHNIKUM Nr 2 w Morągu

 

technikum– TECHNIK INFORMATYK

Nauka trwa cztery lata i umożliwia zdobycie oprócz dyplomu zawodowego świadectwa maturalnego, a następnie daje szanse na kontynuację nauki na prestiżowych uczelniach. Uczniowie od drugiej klasy realizują w zakresie rozszerzonym naukę matematyki i informatyki. Wiele przedmiotów zawodowych realizowanych na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Wśród nich: systemy operacyjne i sieci komputerowe, programowanie, urządzenia techniki komputerowej, bazy danych i strony WWW, język angielski zawodowy.

Aby zdobyć tytuł technika informatyka należy ukończyć szkołę i zdobyć 2 kwalifikacje w ramach egzaminów:

  • po klasie trzeciej: EE.08: „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” ,
  • w klasie czwartej: EE.09: „Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych”.

Od roku szkolnego 2017/2018 zostały wprowadzone dwie zmiany: praktyka zawodowa została wydłużona do ośmiu tygodni i z dotychczasowych trzech kwalifikacji będą dwie: EE.08  „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” i EE.09 „Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych”. Zmiany te mają na celu jeszcze lepiej przygotować uczniów na bardzo szybko rozwijający się rynek pracy w IT i nowych technologiach.

 Najzdolniejsi są kierowani  do odbycia ich w Anglii.

Perspektywy absolwenta technikum:

– kontynuacja nauki na wyższy uczelniach, szczególnie uczelniach technicznych na kierunkach: informatyka, mechatronika, robotyka, automatyka i inne.

– podjęcie pracy w serwisach komputerowych i sklepach komputerowych,

– prowadzenie własnej działalności z zakresu IT i serwisowania komputerów osobistych,

– projektowanie i tworzenie gier komputerowych oraz tworzenie projektów graficznych. 

esport kopia1– TECHNIK INFORMATYK – specjalizacja E-SPORT

Od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie technikum realizują innowację pedagogiczną „E-sport / projektowanie gier komputerowych – specjalność w zawodzie technik informatyk”. Innowacja umożliwia przygotowanie uczniów/absolwentów do wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek e-sportu i gier komputerowych. Dzięki modyfikacjom nauczanych treści uczniowie zostają zapoznani z technikami stosowanymi podczas projektowania gier komputerowych oraz z technikami stosowanymi w rywalizacji drużynowej w grach komputerowych. Innowacja ma również na celu zapoznanie uczniów z optymalnymi podzespołami komputera stosowanymi pod kątem gier, aplikacji do projektowania grafiki i modernizacji stacji roboczej, która będzie wykorzystywana do tych celów.

Dużym sukcesem uczniów technikum zakończyły się Mistrzostwa Polski Klas E-sportowych „SCHOOL CHALLENGE”, które odbyły się w Kielcach od 10.03 do 12.03.2017r.  Mistrzostwa były doskonałą okazją do rywalizacji oraz sprawdzenia indywidualnych i drużynowych umiejętności. W mistrzostwach brały udział drużyny z Kielc, Krakowa, Katowic, Jaworzna, Kędzierzyna-Koźla. Drużyna naszej szkoły rywalizująca w Counter-Strike: Global Offensive zajęła II miejsce i została  wicemistrzami Polski.

Ponadto w ramach specjalizacji uczniowie zapoznają się z obecnie stosowanymi silnikami gier, nauką programowania z wykorzystaniem gotowych komponentów oraz będą projektowali gry.

Liczymy na to, że innowacja edukacyjna w technikum informatycznym spotka się z dużym zainteresowaniem gimnazjalistów, a połączenie rozrywki i nauki uprzyjemni edukację uczniom, dzięki czemu szkoła stanie się ciekawsza.

  

TOS– TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

– masz zainteresowania przyrodnicze?

– chcesz przeprowadzać doświadczenia?

– chcesz poznawać przyrodę?

– chcesz uczestniczyć w projektach?

– chcesz działać na rzecz środowiska?

– będziesz   realizować    rozszerzoną   biologię,  uczyć się języków  podobnie  jak  w  liceum  ogólnokształcącym, ale masz   przewagę  w   postaci   umiejętności   praktycznych,

– matura, to za mało? Technikum zwiększa Twoje szanse na rynku  pracy i jednocześnie daje możliwość kontynuowania nauki na wielu ciekawych kierunkach studiów związanych z ochroną środowiska, ale także takich, gdzie konieczna jest wiedza  z  biologii,  chemii czy znajomość języków obcych, np.:     biologia,   technologia   żywności,   biotechnologia, kosmetologia, chemia, weterynaria, fizykoterapia, leśnictwo.

Po ukończeniu TOŚ możesz podjąć pracę między innymi w:

– wydziałach ochrony środowiska urzędów gminnych i miejskich

– działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,

– miejskich wodociągach,

– stacjach uzdatniania,

– oczyszczalniach ścieków,

– laboratoriach chemicznych,

– zakładach zajmujących się gospodarką odpadami,

– możesz również założyć własną działalność gospodarczą.


 

Nabór elektroniczny

nabór


   R e g u l a m i n 

postępowania rekrutacyjnego uczniów/słuchaczy do klas I / na semestr I  do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych w Morągu