„E-sport / projektowanie gier komputerowych – specjalność w zawodzie technik informatyk”.


Innowacja będzie obejmowała zajęcia z przedmiotów zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem: urządzeń techniki komputerowej, baz danych i stron WWW oraz systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Dodatkowo będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne z zakresu e-sport-u i projektowania gier komputerowych.

Innowacja kierowana jest do uczniów technikum informatycznego rozpoczynających naukę od IX. 2016r. Nowością będą zajęcia związane z projektowaniem gier oraz przygotowaniem sprzętu realizowane na zajęciach zawodowych. Zajęcia e-sportowe realizowane będą w ramach zajęć dodatkowych dla zawodu technik informatyk, we współpracy z profesjonalnymi trenerami.

Innowacja umożliwia przygotowanie uczniów/absolwentów do wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek e-sportu i gier komputerowych. Dzięki modyfikacjom nauczanych treści uczniowie zostaną zapoznani z technikami stosowanymi podczas projektowania gier komputerowych oraz technikami stosowanymi w rywalizacji drużynowej w grach komputerowych. Innowacja ma również na celu zapoznanie uczniów z optymalnymi podzespołami komputera stosowanymi pod kątem gier, aplikacji do projektowania grafiki i modernizacji stacji roboczej, która będzie wykorzystywana do tych celów. Innowacja odpowiada na olbrzymią popularność e-sportem i rozwojem projektowania gier komputerowych.