Harmonogram dyżurów nauczycieli – spotkań z rodzicami 2017/2018


Dyżury nauczycieli – spotkania indywidualne z rodzicami  2017/2018

godziny: 16:00-17:00

Data:

  • 09 listopada 2017,
  • 14 grudnia 2017,
  • 11 stycznia 2018,
  • 15 marca 2018,
  • 24 maja 2018.