Gazetka – marzec 2016


gazetka marzec2016

Ach, co to był za bal…

W    dniu    23.01.2016    w    sali    gimnastycznej    Zespołu    Szkól    Zawodowych   i Ogólnokształcących w  Morągu odbył się bal studniówkowy uczniów klas trzecich liceum     i czwartej klasy technikum, w towarzystwie grona pedagogicznego naszej szkoły oraz części rodziców, czuwających nad przebiegiem uroczystości. Zabawę poprzedziło krótkie przemówienie Pani Dyrektor, Jolanty Jankowiak-Wydry i podziękowania dla wychowawców przyszłych  absolwentów.  Zgodnie  z  tradycją   bal  rozpoczął  barwny  korowód  poloneza  w wykonaniu uczniów, na czele z Panią Dyrektor. (…)

CZYTAJ GAZETKĘ -> pdf