EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY


21.11.2018 r. uczniowie klas drugich i trzecich, uczący się rozszerzonego wos –u  mieli okazję spotkać się z Europejskim Uniwersytetem Latającym, czyli  ogólnopolską akcją edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Realizowana jest ona przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej. W zrealizowanych od 2014r. edycjach uczestniczyły dotychczas 63 szkoły.

W każdej lekcji uczestniczy ekspert z Team Europe, którego zadaniem jest merytoryczna prezentacja konkretnego, wybranego przez szkołę tematu związanego z Unią Europejską, a także animator, który prowadzi w sposób interaktywny część spotkania. Celem Europejskiego Uniwersytetu Latającego jest zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.

Poprzez praktyczne lekcje europejskie chcemy pokazać uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego  życia a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. Koordynatorem spotkania był. Prof. K. Dudek

Unia Europejska w mojej okolicy – prezentacja powerpoint