EUROPASSY DLA UCZNIÓW ZSL


europass-logo-color804_auto_640x640

W ramach realizowanego projektu Erasmus+ „Where I live” ze szkołą z Czech, grupa 12 uczniów z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu, która w marcu 2018 roku brała udział w wymianie w Czechach, otrzymała dokumenty Europass-Mobilność.

Europass-Mobilność to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass.

EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy.

DSC00445