Egzamin próbny E.14.


W dniach 22.11.2019r. i 25.11.2019r. uczniowie klasy 4T brali udział w próbnym egzaminie zawodowym.

W zawodzie technik informatyk ostatnia kwalifikacja to: E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Część praktyczna:

 

Część teoretyczna: