Dzień z życia technika 2020/21 – podsumowanie


Uczniowie kształcenie w zawodzie technik informatyk wykonują wiele zadań praktycznych. Konfigurują urządzenia sieciowe, systemy operacyjne, naprawiają komputery itp. Chcemy w formie graficznej przedstawić zdjęcia z zajęć zawodowych klasy It i IIt.