Dzień Technika 2019


Dnia 5.04.2019 r. w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych odbył się Dzień Technika. Gościliśmy Pana prof. Henryka Olszewskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Elbląga. Uczniowie zapoznali się z bezzałogowymi statkami powietrznymi i mieli okazję w praktyce sprawdzić ich działanie.

Dron potrafi unosić się w górę i latać we wszystkich kierunkach. Kiedy wszystkie cztery wirniki obracają się z taką samą szybkością, dron wzbija się pionowo. Aby lecieć do przodu, w lewo albo w prawo, dwa wirniki obracają się szybciej, a dron pochyla się w kierunku lotu. Do obrotu wokół osi pionowej szybciej obracają się dwa przeciwległe wirniki

Bezzałogowe statki powietrzne stosuje się również w badaniach naukowych. Szczególnie przydatne są w monitorowaniu obszarów podbiegunowych. Wykonują pomiary grubości warstwy ozonowej, zliczają populacje fok, tworzą mapy zbiorników wody spływającej podczas roztopów, mierzą grubość lodu, badają zanieczyszczenia atmosfery i przepływ aerozoli nad Oceanem Spokojnym. Niekiedy jednostki naukowe konstruują własne modele do swoich badań takie jak Meridian opracowany przez studentów University of Kansas.

W cywilnym zastosowaniu mogą one pełnić funkcję przekaźników telekomunikacyjnych, Amazon od dłuższego czasu zapowiada już chęć dostarczania swoich przesyłek poprzez drony, podobnie jak Dominos Pizza przewiduje ich zastosowanie przy dostawie pizzy. Firma P4, polski dostawca usług telekomunikacyjnych poszerzy swoją ofertę o drona Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition, który jest dostępny dla każdego

Prezentuje drony prof. Henryk Olszewski wraz z pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Zajęcia IT Szkoła;