Dyżury nauczycieli – spotkania indywidualne z rodzicami 30.05.2019 r. od godz. 16.00


Dyżury nauczycieli – spotkania indywidualne z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach rocznych) 30.05.2019 r.  godz. 16.00-17.00.