Spotkania z rodzicami – dyżur nauczycieli


Dnia 24 maja 2018 r. (czwartek) w godz. 16.00-17.00-spotkania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli (informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych).