CZWARTKI Z HUMANISTYKĄ


Klasa 1 Bg wraz z p. K. Horbacz i D. Zawarczyńską -Kutarbą w dniu 21 listopada br. uczestniczyła w zajęciach – wykłady i warsztaty na  UWM w Olsztynie na Wydziale Humanistycznym:

Program zajęć:

 • JAN TWARDOWSKI – PARADOKS W POEZJI
  dr hab. Zbigniew Chojnowski
 • CZYM SĄ ZABURZENIA SEMANTYCZNE I PRAGMATYCZNE? – dr Ewa Hrycyna
 • „…NA NAUKĘ TEMUŻ LEGUJĘ DWA KOTŁY” – CZEGO HISTORYK SZUKA
  W TESTAMENCIE? dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
 • ROLA I ZNACZENIE KONFERENCJI W WERSALU W ODBUDOWIE GRANIC
  II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – dr hab. Halina Łach
 • SŁOWA TASIEMCE JAKO FENOMEN JĘZYKA NIEMIECKIEGO – dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM
 • NA POCZĄTKU BYŁA AFRYKA – dr hab. Bara NDiaye
 • FILOZOF NA KANAPIE, CZYLI TRENING MORALNOŚCI W WYBRANYCH SERIALACH TELEWIZYJNYCH – dr Monika Cichmińska
 • NIE TYLKO TRIETJAKOW. O ROSYJSKICH MECENASACH SZTUKI – dr Barbara Kozak

WARSZTATY – KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W PRAKTYCE – dr hab. Maria Rółkowska