Cyberprzemoc w grach internetowych.


     Uczniowie klasy 1t i 2t realizujący innowację pedagogiczną „E-sport / projektowanie gier komputerowych – specjalność w zawodzie technik informatyk” wzięli udział w kursie pt. „Cyberprzemoc w grach internetowych„.

     Kurs przedstawia zagrożenia internetowe, z którymi mają do czynienia internauci, chociaż nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Tematyka kursu skupia się szczególnie wokół zagrożeń związanych z cyberprzemocą, pokazując jednocześnie, że przemoc w Internecie jest zróżnicowana, a każdy z przytoczonych przypadków pokazuje inne sposoby reagowania. Kurs organizowany był przez IT Szkołę.

mgr Krzysztof Staszan