zmiany planu


ZASTĘPSTWA 22 czerwca 2021 r. (wtorek)

klasa Lekcja Zastępstwo IA 1-2 Wolne IT 1-2 Wolne 4-5 Wf (z lekcji 1-2) – p. R. Turczyński IIAp 3 Fizyka (cała klasa) – p. S. Bladowski IIAg 4-5 Matematyka – p. M. Jabłońska (cała klasa) IITg 7 j. niemiecki (z 17.06) – p. T. Osękowski III T 1-6 Egzamin […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 18 czerwca 2021 r. (piątek)

klasa Lekcja Zastępstwo IT 4 j. polski (z lekcji 7) – p. K. Horbacz 5 Historia (z lekcji 4) – p. A. Kochanowska 7 Wf ch (z lekcji 8) – p. R. Turczyński IIAp 3 Chemia (cała klasa) – p. S. Bladowski 4 Matematyka (cała klasa) – p. M. Jabłońska […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 17 czerwca 2021 r. (czwartek)

klasa lekcja Zastępstwo IA 4 j. angielski (cała klasa) – p. S. Mazuro-Kostyszyn (z lekcji 7) 5 Biologia – p. K. Rydzik (zastępstwo) IIAp 5 Chemia (cała klasa) – p. S. Bladowski 7 Grupa p. T. Osękowskiego (uczniowie, którzy mają informatykę na lekcji 8) – p. M. Rybska, pozostali z […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 11 czerwca 2021 r. (piątek)

klasa Lekcja Zastępstwo IA 2 Grupa 2 – wolne 4 j. polski – p. D. Zawarczyńska-Kutarba (zastępstwo) IB 3 j. angielski – p. M. Stępkowska-Fanfara (cała klasa), s. 12 5-6 Wf chł – p. R. Turczyński (z lekcji 6-7) IT 1 Grupa 1 – wolne 4 j. polski (z lekcji […]

Zastepstwa strona

(zaktualizowane) ZASTĘPSTWA 10 czerwca 2021 r. (czwartek)

klasa lekcja Zastępstwo IA 1-2 Dziewczęta – wolne 7 Grupa 2 – wolne IB 1-2 Dziewczęta – wolne 5 Grupa 2 – p. A. Śledź (zastępstwo) IT 1-2 Wolne 7 Grupa 2 – zajęcia e-sport, spotkanie z trenerami, s. II7 (KS) 8 Grupa 1 – zajęcia e-sport, spotkanie z trenerami, […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 09 czerwca 2021 r. (środa)

klasa Lekcja Zastępstwo 1A 4 j. polski – p. D. Zawarczyńska (zastępstwo) 6 Chłopcy – wolne 1B 3 j. angielski – p. M. Stępkowska-Fanfara (cała klasa), s. 15 6 Chłopcy – wolne 2Ap 1 Chłopcy – wolne 5 Zajęcia zawodoznawcze – p. A. Kosiewicz (zastępstwo) 2Bp 1 Chłopcy – wolne […]

Zastepstwa strona

(zaktualizowane) ZASTĘPSTWA 8 czerwca 2021 r. (wtorek)

klasa Lekcja Zastępstwo IA 3-4 j. angielski – p. M. Durzyńska (cała klasa) IB 7 wolna IT 8 wolna IIAp 2 Zajęcia z p. S. Mazuro-Kostyszyn odwołane IIBp 4 Wiedza o społeczeństwie – p. K. Dudek (zastępstwo) IIAg 6 wolna IIBg 6 Zajęcia z wych. (ze środy, 9.06) – p. […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

klasa Lekcja Zastępstwo IT 3 Grupa 2 – UTK – p. P. Sikorski, s. 5 (zastępstwo) IIAp 6 Grupa 1 – fizyka – p. S. Bladowski (zastępstwo) IIAgBg 3 Zajęcia z przyrody odwołane IIAg 5 Grupa p. S. Mazuro-Kostyszyn – p. M. Durzyńska, s. 19 IIBg 5 Grupa p. S. […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 2 czerwca 2021 r. (środa)

klasa Lekcja Zastępstwo IA 6 Chłopcy – wolne IB 3 j. angielski (cała klasa) – p. M. Durzyńska, s. 19 6 Chłopcy – wolne IT 2 Wolna 5 j. angielski gr. 2 – p. M. Durzyńska IIAg 4 j. angielski (cała klasa) – p. M. Durzyńska 8 Wolna IIBg 4 […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 01 czerwca 2021 r. (wtorek)

klasa lekcja Zastępstwo IA 3-4 j. angielski (cała klasa) – p. M. Durzyńska, s. 19 IB 1 Informatyka, gr. 2 – p. D. Łoszkowski (z lekcji 3), s. 5 3 Matematyka – p. D. Łoszkowski, s. 18 7 Wolna IT 6 Matematyka – p. I. Talko (zastępstwo) 8 Wolna IIAp […]

Zastepstwa strona