zmiany planu


ZASTĘPSTWA 15 lutego 2019 r. (piątek)

klasa lekcja Zastępstwo I A 2 Chłopcy – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska, dziewcz. – wolne I T 1 Wolna 2 UTK (z lekcji 1) – p. Ł. Zaleski 6 Biologia (z lekcji 2) – p. D. Sadłowska II A 3-4 j. polski (cała klasa) – […]

Zastepstwa strona

POPRAWIONE ZASTĘPSTWA 12 lutego 2019 r. (wtorek)

klasa lekcja Zastępstwo II A 1 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane 5 Matematyka (cała klasa) – p. I. Talko II B 1 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane III A 1-2 Zajęcia z informatyki odwołane 3-4 Cała klasa – p. D. Pietkiewicz III C 1-2 Zajęcia z informatyki odwołane 3-4 Cała […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 08 lutego 2019 r. (piątek)

klasa lekcja Zastępstwo I B 1 Dziewczęta – wolne II AB 2 Zajęcia z wf dz odwołane II A 5 Cała klasa – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast) III A 6 Cała klasa – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast) III […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 07 lutego 2019r. (czwartek)

klasa lekcja Zastępstwo II A 1-2 Wf dz gr. 2 – zajęcia odwołane 5 Grupa j. pol. podst. – p. D. Sadłowska (wdrż), zast. II B 1-2 Wf dz gr. 2 – zajęcia odwołane 6 Cała klasa – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast) III A […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 06 lutego 2019r. (środa)

klasa lekcja Zastępstwo I B 2 Chłopcy – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast), s. 23 II A 7-8 Zajęcia z wf  dz gr. 1 odwołane II T 1 Wolna III AC 1 Zajęcia z wf  dz gr. 1 odwołane 6 Zajęcia z wf  dz gr. […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 05 lutego 2019 r. (wtorek)

klasa lekcja Zastępstwo I A 1 Dziewczęta – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast), s. 23 5 Cała klasa – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast), s. 23 I B 7 Dziewczęta – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 18 stycznia 2019 r. (piątek)

klasa lekcja Zastępstwo II A                 3-4 j. polski podst. – p. D. Zawarczyńska-Kutarba, s. 12 III AC 1-2 Zajęcia z j. polskiego odwołane III T 5 Zajęcia z doradcą zawod. – p. A. Kosiewicz

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 17 stycznia 2019r. (czwartek)

klasa lekcja Zastępstwo I AB 7 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane II A 5 Grupa podst. – p. D. Zawarczyńska-Kutarba III A 4 j. polski (cała klasa) – p. K. Horbacz 8 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane III C 4 j. polski (cała klasa) – p. D. Zawarczyńska-Kutarba 8 Zajęcia […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 16 stycznia 2019r. (środa)

klasa lekcja Zastępstwo I T 6-7 wolne III A 3-4-5 Test diagnostyczny z j. polskiego (poziom podstawowy) Grupa rozsz., sala nr 11 – p. A. Śledź (lekcja 3), p. P. Sikorski (l. 4-5) Grupa podst., sala nr 14 – p. K. Horbacz (lekcja 3), p. I. Talko (l. 4-5) III […]

Zastepstwa strona

POPRAWIONE ZASTĘPSTWA 15 stycznia 2019 r. (wtorek)

klasa lekcja Zastępstwo I T 4 Matematyka – p. M. Jabłońska 5 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast) II AB 1 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane 3 j. polski podst. – p. D. Zawarczyńska-Kutarba III  AC 1-2 Test diagnostyczny z j. angielskiego (poziom podstawowy) Grupa 3a1 […]

Zastepstwa strona