zmiany planu


ZASTĘPSTWA 22 lutego 2018r. (czwartek)

klasa lekcja Zastępstwo I A 4 Grupa p. Szpechar-Butkiewicz – p. A. Śledź I B 4 Grupa p. Szpechar-Butkiewicz – p. A. Śledź I T 1 Wolna 2 j. angielski – p. S. Mazuro-Kostyszyn (zastępstwo) 5-8 Grupa e-sport – zajęcia trenerem II A 3 Grupa p. Szpechar-Butkiewicz – p. A. […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 21 lutego 2018r. (środa)

klasa lekcja Zastępstwo I T 5 Gospodarka (z pt. 23.02) – p. K. Rydzik 7 j. angielski zaw. (z 28.02)  – p. S. Mazuro-Kostyszyn II ABC 1-2 j. angielski r. – p. S. Mazuro-Kostyszyn (zast) 5 Grupa p. K. Szpechar-Butkiewicz – p. A. Śledź II C 4 Dziewczęta – wych. […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 20 lutego 2018r. (wtorek)

klasa lekcja Zastępstwo I A 1 Wolna 2 Religia (z lekcji 7) – wyjście do kina, ks. S. Milde 4 Cała klasa – p. S. Mazuro-Kostyszyn I B 2 Wyjście do kina – p. A. Kochanowska 4 Cała klasa – p. E. Gaweł I T 2 Wyjście do kina – […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 16 lutego 2018r. (piątek)

klasa lekcja Zastępstwo I A 4 Historia (z lekcji 6) – p. K. Dudek 5 Grupa p. K. Szpechar-Butkiewicz – wolna IB 2 wolna 5 Grupa p. K. Szpechar-Butkiewicz – p. M. Jabłońska 7 Chłopcy – wolne I T 1 Wolna 5 Wolna II A 1 Chłopcy – wolne 2-3 […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 15 lutego 2018r. (czwartek)

klasa lekcja Zastępstwo I A 3 Podst. przeds. (z lekcji 6) – p. K. Rydzik, s. 8 4 j. angielski – p. S. Mazuro-Kostyszyn, s. 11 5 j. polski – p. K. Horbacz (z klasą IB) 6 Wolna I B 2 Historia (z lekcji 7) – udział w wykładzie, sala […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 12 lutego 2018r. (poniedziałek)

klasa lekcja Zastępstwo II A 3-4 j. polski – p. K. Horbacz (cała klasa) II B 3-4 Grupa p. T. Kizły – j. polski z p. D. Zawarczyńską-Kutarbą II C 3-4  j. polski (cała klasa) z p. D. Zawarczyńską-Kutarbą II T 1-2 wolne III B 3 Chłopcy – wych. do […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 9 lutego 2018r. (piątek)

klasa lekcja Zastępstwo I A 1 Wolna 6 Matematyka (z lekcji 1) – p. I. Talko II ABC 5 Zajęcia z wos odwołane (czytelnia) 6-7 Zajęcia z fizyki odwołane III AB 7-8 Zajęcia z wos odwołane

Zastepstwa strona