zmiany planu


ZASTĘPSTWA 05 kwietnia 2019 r. (piątek)

DZIEŃ TECHNIKA klasa lekcja Zastępstwo I B 2 Edb – p. M. Rybska (zastępstwo) I T 4-5 Zajęcia w auli – PWSZ w Elblągu, p. K. Staszan II A 1-2 Zajęcia informatyki odwołane (turniej LOL i konkurs informatyczny) 3-4 j. polski podst. – p. A. Kochanowska (zast) 5 Zajęcia IT […]

Zastepstwa strona

POPRAWIONE ZASTĘPSTWA 04 kwietnia 2019 r. (czwartek)

klasa lekcja Zastępstwo I B 5 Religia (z pon. 8.04) – ks. S. Milde 6 Dziewcz. – wdrż – p. D. Sadłowska; chłopcy – czytelnia (oczekujący na język ros. lub niem.) II A 3-4 Wos – p. A. Kochanowska (zast) 5 j. polski  – p. K. Horbacz (cała klasa) II […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 03 kwietnia 2019 r. (środa)

klasa lekcja Zastępstwo I T 4-5 j. polski – p. K. Horbacz (zastępstwo) 6-7 UTK – p. Ł. Zaleski (z lekcji 4-5) III A 3 j. polski (cała klasa) – p. K. Horbacz III C 3 j. polski (cała klasa) – p. D. Zawarczyńska-Kutarba III T 4-5 Bazy danych I-II […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 2 kwietnia 2019 r. (wtorek)

  klasa lekcja Zastępstwo I T 4 Zajęcia z wych. – p. A. Śledź 5 j. polski – p. K. Horbacz (zastępstwo) II A 3 j. polski podst. – p. D. Zawarczyńska-Kutarba III AC 6-7 j. polski rozsz. – p. K. Horbacz (zastępstwo)

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 1 kwietnia 2019r. (poniedziałek)

klasa lekcja Zastępstwo I B 1 wolna III T 1-3 Egzamin próbny dla: K. Szurgot – B. Wąśniewski – sala nr II7, K. Staszan D. Wilda-M. Zegadło – sala nr II1, Ł. Zaleski Pozostali uczniowie – zajęcia odwołane.

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 29 marca 2019 r. (piątek)

klasa lekcja Zastępstwo I A 3 Zajęcia z wych. – p. S. Mazuro-Kostyszyn IAB 6 j. rosyjski – wolne (odrobione w późniejszym terminie) I T 4-5 wolne III AC 3 Zajęcia z j. francuskiego odwołane III AC 4 j. ang. gr.1 – p. A. Śledź 5 j. ang. gr. 1 […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 28 marca 2019 r. (czwartek)

klasa lekcja Zastępstwo I AB 4 j. angielski (gr. 2) – p. A. Śledź I B 5 Religia (z 1.04)  – ks. S. Milde II AB 3-4 Wos – p. A. Kochanowska (zastępstwo) III AC 5-6 j. ang. gr. 1 – p. A. Śledź 8 Zajęcia z j. francuskiego odwołane […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 27 marca 2019 r. (środa)

klasa lekcja Zastępstwo I AB 5 Spotkanie z p. R. Szulcem – aula, opiekun p. S. Mazuro-Kostyszyn i p. A. Śledź 8 Zajęcia z p. K. Staszanem odwołane I T 5 Spotkanie z p. R. Szulcem – aula, opiekun Ł. Zaleski II AB 3-4 Grupa 1 i 2 – j. […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 26 marca 2019 r. (wtorek)

klasa lekcja Zastępstwo I T 6-8 wolne II AB 1 Zajęcia z j. francuskiego odwołane 4 j. angielski gr. 2 – p. S. Mazuro-Kostyszyn, s. II3 7-8 Zajęcia z wos odwołane III A 1-2 Zajęcia z j. angielskiego odwołane III C 5 Dziewczęta z gr. HiS – wych. do życia […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 26 marca 2019 r. (wtorek)

  klasa     lekcja   Zastępstwo I T 6-8 wolne II AB 1 Zajęcia z j. francuskiego odwołane 4 j. angielski gr. 2 – p. S. Mazuro-Kostyszyn, s. II3 7-8 Zajęcia z wos odwołane III A 1-2 Zajęcia z j. angielskiego odwołane III C 5 Dziewczęta z gr. HiS […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 26 marca 2019 r. (wtorek)

    klasa lekcja Zastępstwo I T 6-8 wolne II AB 1 Zajęcia z j. francuskiego odwołane 4 j. angielski gr. 2 – p. S. Mazuro-Kostyszyn, s. II3 7-8 Zajęcia z wos odwołane III A 1-2 Zajęcia z j. angielskiego odwołane III C 5 Dziewczęta z gr. HiS – wych. […]

Zastepstwa