Egzamiy


Terminy egzaminów poprawkowych (klasyfikacyjnych) w sierpniu 2018

przedmiot klasa data matematyka 1A, 1B, 1T, 2B, 2T, 3A, 3B, 4T 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 9.00 język angielski 2T, 3T 28 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00 język angielski 3A 28 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 11.00 historia 2T 28 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 12.00 wos […]

egzaminy_poprawkowe_5

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2016/2017

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM          dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego   od 4 do 26 maja język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski   Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących […]

kalendarz

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

Opłata za jeden egzamin maturalny (ustny/pisemny) wynosi 50 zł. Należy ją wnieść w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. na poniższy rachunek bankowy: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Al. Legionów 9, 18-400 Łomża Numer konta: 59 1010 1049 0003 2922 3100 0000 W tytule przelewu należy […]

ogloszenie_wazne_4

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 312[01] „stary egzamin” czerwiec 2017

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w starej formule mija dnia 20 grudnia 2016 r.   Uwaga! Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów  zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni. (Zgodnie z art. 11 […]

egzamin zawodowy

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny EGZAMIN MATURALNY poniedziałek, 03 października 2016 14:48 Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego […]

button_matura20171

Opłata za egzamin maturalny dla absolwentów z poprzednich lat.

Informujemy o wprowadzeniu zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) § 44zzq dotyczącego odpłatności za egzamin maturalny. Konieczność wniesienia opłaty za egzamin maturalny dotyczy tych absolwentów, którzy spełniają jeden z poniższych warunków: przystępują […]

z17225984IF,Matura-z-matematyki

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2015

Wyniki z  Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (stary egzamin) oraz Egzaminu Potwierdzającego  Kwalifikacje w Zawodzie (nowy egzamin), będzie można odbierać od dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) od godz. 10.00 w sekretariacie szkoły.

E_zaw