Egzamiy


MATURA 2021 – harmonogram i wytyczne

Harmonogram z podziałem na klasy – matura pisemna 2021 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.   WYTYCZNE  – EGZAMIN MATURALNY Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. Rzeczy osobiste należy zostawić w sali (przypisanej do swojej klasy). Każdy na […]

matura

Zmiany w deklaracjach maturalnych

Uprzejmie przypominamy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314): • w 2021 r. nie przeprowadza […]

matura

MATURA 2021 – Harmonogram, komunikaty i informacje (aktualizacja 04.01.2020 r.)

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r. Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania […]

matura

EGZAMIN ZAWODOWY styczeń-luty 2021 – Harmonogram, komunikaty i informacje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / Formuła 2012 (stary egzamin) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji styczeń-luty 2021 Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji styczeń-luty 2021 Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 –  przeprowadzanego […]

programowanie-1 kopia

Egzamin próbny w kwalifikacji EE.09 – część teoretyczna i praktyczna

Uczniowie klasy 4T wzięli udział w egzaminie próbnym w kwalifikacji EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Pierwsza część polegała na rozwiązaniu testu, na części praktycznej uczniowie wykonywali stronę WWW z elementami programowania.

IMG_0373

Egzamin próbny E.14.

W dniach 22.11.2019r. i 25.11.2019r. uczniowie klasy 4T brali udział w próbnym egzaminie zawodowym. W zawodzie technik informatyk ostatnia kwalifikacja to: E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Część praktyczna:   Część teoretyczna:  

IMG_8866