Uczniowie


ZASTĘPSTWA 11 grudnia 2019 r. (środa)

klasa Lekcja Zastępstwo I Ap 2 Historia (z lekcji 4) – p. A. Kochanowska, s. 3 4 Doradztwo zawodowe – p. A. Kosiewicz (zastępstwo), s. 14 I Ag 1 Wolna II AB 3-4 HiS – p. A. Kochanowska (zastępstwo), s. 3 7 j. polski podst. – p. K. Horbacz (zastępstwo), […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 10 grudnia 2019 r. (wtorek)

klasa lekcja Zastępstwo I Ap 4 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast) 6 Grupa p. T. Osękowskiego – wolne I Bp 6 Grupa p. T. Osękowskiego – wolne 7 Wolna I Tp 5 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast) I Ag 7-8 […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek)

klasa Lekcja Zastępstwo I Tg 6  Grupa 1 j.niem. p.T.Osękowskiego- czytelnia III A 7 Grupa 2 j.niem. p.T.Osękowskiego – wolne III B 7 Grupa 2 j.niem. p.T.Osękowskiego – czytelnia 1 Ap 8 Grupa 2 j.niem. p.T.Osękowskiego – wolne 1 Bp 8 Grupa 2 j.niem. p.T.Osękowskiego – wolne

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 6 grudnia 2019 r. (piątek)

klasa Lekcja Zastępstwo I Tp 1-2 wolne I Ag 1 j. polski (z 4.12) – p. D. Zawarczyńska I Bg                 5 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast) III A 3-4  j. polski (cała klasa) – p. T. Kizło III B 3-4 j. polski (cała klasa) […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA: 5 grudnia 2019 r. (czwartek)

klasa Lekcja Zastępstwo I Ag 4 Grupa franc. – p. M. Rybska (j. niem) I Bg 4 Grupa franc. – p. A. Kosiewicz (j. ros)     5 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast) 8 Wolna II T 4 Wiedza o kulturze – p. D. Zawarczyńska-Kutarba (zast) […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 4 grudnia 2019 r. (środa)

klasa Lekcja Zastępstwo I Bp 3 Grupa I – zajęcia z p. A. Kosiewicz I Ag 1 Wolna (zajęcia przeniesione na 6.12, lekcja 2) 2 Wolna I Bg 1 Wolna III A 1-2 Zajęcia z informatyki odwołane                 3-4 Cała klasa – j. polski – p. T. Kizło III B […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 3 grudnia 2019 r. (wtorek)

klasa lekcja Zastępstwo I Bg 4 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast) III B 3 Zajęcia z p. A. Kosiewicz (cała klasa), zast. III T 7 Grupa e-sport spotkanie w sali nr 3 IV T 5 Grupa e-sport spotkanie w sali nr 24

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 29 listopada 2019 r. (piątek)

klasa lekcja Zastępstwo I Ap 3 j. angielski (cała klasa) – p. S. Mazuro-Kostyszyn, s. 19 I Bp 4 j. angielski (cała klasa) – p. M. Durzyńska, s. 19 I Ag 3 Wolna 6 Grupa p. M. Stępkowskiej-Fanfary – czytelnia I Tg 5 Gr. 1 – j. angielski – p. […]

Zastepstwa strona

ZASTĘPSTWA 28 listopada 2019 r. (czwartek)

klasa Lekcja Zastępstwo I Ap 1-2 j. angielski gr. I – p. S. Mazuro-Kostyszyn (z lekcji 3-4) 3-4 j. polski – p. D. Zawarczyńska-Kutarba (z lekcji 1-2) I Ag 3 Historia (z lekcji 5) – p. A. Kochanowska 5 j. polski (z lekcji 3) – p. D. Zawarczyńska-Kutarba I Bp […]

Zastepstwa strona

POPRAWIONE ZASTĘPSTWA 27 listopada 2019 r. (środa)

klasa lekcja Zastępstwo I Ap 1-7 Wyjazd do teatru. Uczniowie, którzy nie jadą do teatru, zaczynają zajęcia od lekcji 2. do 7. zgodnie z planem klasy ITp. I Bp 1-7 Wyjazd do teatru. Uczniowie, którzy nie jadą do teatru, zaczynają zajęcia od lekcji 2. do 4. zgodnie z planem klasy […]

Zastepstwa strona

Egzamin próbny E.14.

W dniach 22.11.2019r. i 25.11.2019r. uczniowie klasy 4T brali udział w próbnym egzaminie zawodowym. W zawodzie technik informatyk ostatnia kwalifikacja to: E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Część praktyczna:   Część teoretyczna:  

IMG_8866