Rodzice


Wywiadówki 09.02.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00

Dnia 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędą się wywiadówki klas 1-2 Liceum i 1-3 technikum. Porządek spotkania: spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły (aula szkolna), prelekcja nt. Odpowiedzialności prawnej nieletnich – prowadzi adw. Cezary Wydra (aula szkolna), spotkania z wychowawcami w klasach. Serdecznie zapraszamy.

zebranie

Zebranie z rodzicami 07.04.2016 r.

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami 07.04.2016 r. (czwartek) godz. 16.00 klasy 3 LO i 4 Tech. – godz. 16.00 w auli szkolnej – spotkanie z dyrektorem szkoły odnoście egzaminu maturalnego 2016. Po spotkaniu odbędą się zebrania w klasach z wychowawcami. klasy 1-2 LO i 1-3 Tech – od godz. 16.00 […]

zebranie

Dyżur Nauczycieli !!!

Dyżur Nauczycieli !!! 5 listopada 2015 r. (czwartek) w godz. 16.00 -17.00 Zapraszamy rodziców.

zebranie_rodzicow

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Wpłaty na ubezpieczenie od NNW będą przyjmowane do dnia 30 września 2015 r. . Uczniowie, którzy nie dokonają wpłaty w terminie nie będą objęci ubezpieczeniem w roku szk. 2015/2016. Wszelkie informacje dot. ubezpieczenia można uzyskać pod nr tel. 692 450 836.

polisa-zycie