Historia Szkoły


Zarys Dziejów – Zespół Szkół Licealnych w Morągu (dawne XIII LO Morąg)

Dzieje szkolnictwa w Morągu sięgają początków XV w., kiedy powstała szkoła parafialna. Od XVI w. istniała szkoła miejska, która kształtowała umiejętność m.in. czytania, pisania i liczenia, ale nie dawała prawa wstępu na uniwersytet. Placówkę tę przekształcono ostatecznie w XIX w. na Volksschule, czyli szkołę ludową. 1930 r. Szkolnictwo średnie zaczęło […]

21. Budynek ROBOCZA

Johann Gottfried Herder

Johann Gottfried von Herder (ur. 25 VIII 1744 w Morągu, zm. 18 XII 1803 w Weimarze) – niemiecki filozof, pastor i pisarz którego poglądy wpłynęły znacząco na późniejszy rozwój idei narodu (koncepcja Volk) oraz filozofii i historii kultury. Był jednym z klasyków weimarskich. Studiował na uniwersytecie w Królewcu. Jego żoną […]

obraz - konkurs logo szkoły