Nauczyciele


Rada pedagogiczna 2020/2021:

DYREKTOR:   mgr Jan Horbacz _______________ NAUCZYCIELE: Język polski: mgr Krystyna Horbacz mgr Tomasz Kizło mgr Dagmara Zawarczyńska-Kutarba Język angielski: mgr Martyna Durzyńska mgr Sylwia Mazuro-Kostyszyn mgr Małgorzata Stępkowska-Fanfara Język angielski zawodowy: mgr Sylwia Mazuro-Kostyszyn Język niemiecki: mgr Marta Rybska mgr Tomasz Osękowski Język rosyjski: mgr Agnieszka Kosiewicz Wiedza o kulturze […]